Aktuálně   Nabízíme   Horní Chodsko   Akce   Region   Info in DE   
Informační středisko
Svazku obcí Chodská liga

Klenčí pod Čerchovem 4
345 34 Klenčí pod Čerchovem
Tel.: 379 795 325
Email: tic@klenci.cz
PŘIPOJENÁ
INFOCENTRA



Informační server ŠumavaNet.CZ

Untitled Document

Horní Chodsko

Svazek obcí Chodská liga tvoří tyto obce:

Česká Kubice, tel. 379 793 134, obec.kubice@tiscali.cz
Díly, tel. 379 794 250, oudily@maiva.cz
Chodov, tel. 379 794 228, ouchodov@mybox.cz
Klenčí pod Čerchovem, tel. 379 794 511, ouklenci@klencipc.cz, www.klenci.cz
Luženičky, tel. 379 722 209, ou-luzenicky@domazlice.cz
Nemanice, tel. 379 789 533, nemanice@quick.cz
Nový Kramolín, tel. 379 497 683, oukramolin@c-box.cz
Otov, tel. 379 497 534, otov@c-box.cz
Pařezov, tel. 379 796 221, ouparezov@seznam.cz
Pec pod Čerchovem, tel.379 794 744, pec@cbox.cz
Postřekov, tel. 379 796 219, frantisek.fris@tiscali.cz
Trhanov, tel. 379 794 570, ou@trhanov.jz.cz
Újezd, tel. 379 722 282, ujezdou@quick.cz
Vlkanov, tel. 379 497 260, ou@vlkanov.jz.cz
Ždánov, tel. 379 722 392, ouzdanov@cmail.cz

Horní Chodsko se nalézá v jižní části okresu Domažlice v podhůří Českého lesa při hranici se SRN. Archeologické nálezy dokládají, že tato oblast byla osídlena již v pravěku. Na přelomu letopočtu zde žili Keltové. Od 8. století dochází k osidlování slovanským obyvatelstvem. Naším regionem procházela zemská stezka z Řezna do Prahy. Směřovala z Chamu do Waldmünchenu a pak dále přes Klenčí do Domažlic.
 V oblasti Horního Chodska vznikaly vesnice nejdříve na přelomu 12. a 13. století. Vznikly na ochranu hranic Českého království, které zde bylo tvořeno pouze snadno prostupnými lesy. Na Domažlicku bylo takto založeno jedenáct vsí, jejichž obyvatelstvo bylo nazýváno Chodové. Ve 14. – 15. století měli pro obranu země obrovský význam, a proto v té době získali od panovníků mnohé výhody a privilegia. Postupně  význam Chodů pro obranu království klesal. Panovník je již pro strážní službu nepotřeboval, a tak je dával do zástavy. Jejich vrchnost neuznávala jejich privilegia a nutila je robotovat. Chodové se tomu bránili několik staletí. Nejznámější je jejich odpor vůči Lomikarovi (Wolf Maxmilián z Lamingen), který skončil smrtí jejich vůdce – Jana Sladkého Koziny.
 Členské obce Chodské ligy jsou tvořeny jednak těmito chodskými obcemi (Klenčí p.Č., Chodov, Postřekov, Újezd) a jednak poddanskými vesnicemi, které vznikly později v oblasti Horního Chodska.  K panství Ronšperk patřily vsi Vlkanov, Otov a Pařezov a k pivoňskému klášteru Kramolín a Ždánov. Luženičky, Nemanice a Česká Kubice patřily městu Domažlice. Lamingenové byli schopní hospodáři. Zakládali nové hamry, mlýny, sklárny, pece atd. Kolem těchto dílen pak vznikaly nové osady. Tak vznikla i Pec (okolo vysoké pece). Lamingenové rovněž založili obec Trhanov. Na pozemcích u mlýna si postavili zámek, okolo kterého se rozrostla ves. 
 V chodských vesnicích se dodnes udržely národopisné zvyky a tradice. Stále se zde hovoří nářečím, nosí se kroje a dodržují se  tradiční zvyky. Udržely se i tradiční řemesla, jako je  paličkování a malování keramiky. Každým rokem se koná národopisná slavnost Výhledy v Klenčí p.Č. a masopust v Postřekově.                                                                                                  

Všechny obce Chodské ligy leží v podhůří Českého lesa. Jeho území patří k nejzachovalejším  přírodním územím nejen v ČR, ale i ve střední Evropě. Od roku 1990 je Český les vyhlášen přírodním parkem. Připravuje se vyhlášení Chráněné krajinné oblasti. Ta bude navazovat na přírodní parky na německé straně. V oblasti Českého lesa se nachází vzácné bukové porosty a údolní nivy s mnoha druhy chráněných rostlin a živočichů (čáp černý, rys ostrovid, tetřev hlušec a další).
                                        

 

                                                                                                

 

 

 

 

      

                                                                                                            Čerchov

 VÝLETY
Muzeum J. Š. Baara v Klenčí
p.Č.  – v r. 1926 bylo zřízeno v domě zesnulého J.Š. Baara muzeum, kde se nachází expozice vztahující se k historii a národopisu Chodska a Klenčí a expozice o životě a díle slavného rodáka.

Pomník J. Š. Baara na Výhledech – základní kámen k pomníku byl položen 25.5.1933. Sochu Baara vytvořil akad.sochař Ladislav Šaloun. 5.7.1933 byl pomník slavnostně odhalen Mistrem Jindřichem Jindřichem. (3 km nad Klenčím při hlavní silnici)

Pamětní síň J. S. Koziny v Újezdě – otevřena na počest újezdského rodáka, vůdce vzpoury proti Lomikarovi (Wolf Maxmilián z Lamingen). Expozice je zaměřena na historii Chodů, rod Sladkých a národopis. Nachází se v bývalém Kozinově statku.

Pomník J. S. Koziny na Hrádku - pomník byl odhalen v roce 1895 (200 let od popravy J. S. Koziny) za přítomnosti spisovatele Aloise Jiráska, který svým románem Psohlavci přiblížil boj Chodů  za svoje svobody široké veřejnosti. Pomník by navržen sochařem F. Hoškem, ale z hořického pískovce ho vytesal Čeněk Vosmík. (2 km nad obcí na vrchu Hrádek)

Hasičské muzeum v Postřekově – založeno v roce 2000, ukázky dobové hasičské techniky

Rozhledna Kurzova věž  - je umístěna na nejvyšším vrcholu Českého lesa na Čerchově (1.042 m). Původní dřevěná věž byla vystavěna v r. 1894. O tři roky později pod ní Klub českých turistů vybudoval turistickou chatu, nazvanou Pasovského chýše. Současná kamenná rozhledna byla vystavěna KČT v letech 1904 – 1905. Po skončení II. světové války byl Čerchov a jeho okolí vyhlášen hraničním pásmem a pro návštěvníky uzavřen. Na jeho vrcholu vzniklo několik vojenských staveb. Po roce 1989 byla věž opět zpřístupněna turistům.

Trhanov – zámek vybudovaný Lomikarem (Wolf Maxmilián z Lamingen) v letech 1676 – 1677. V roce 1706 byla k zámku přistavěna nová kaple, která byla roku 1810 přestavěna na kostel sv. Jana Nepomuckého. Téhož roku byl zámek přestavěn v empírovém slohu. V současné době je zámek nepřístupný.

 

Pomník J.S. Koziny na Hrádku                           Turistické cíle ve vzdálenějším okolí:

Město Domažlice – Chodský hrad - muzeum, Muzeum J. Jindřicha, šikmá věž,…
Státní hrad a zámek v Horšovském Týně
Muzeum techniky a řemesel v Kolovči
Zříceniny hradu Netřeb s přírodní rezervací (poblíž Kdyně)
Město Kdyně – radnice, původní židovská synagoga,…
Rozhledna na Korábu u města Kdyně
Zřícenina hradu Rýzmberk  (nad Kdyní)
Zřícenina hradu Nový Herštejn (poblíž Kdyně)


CYKLOTURISTIKA

Oblast Chodska a Českého lesa plně vyhovuje provádění turistiky na kole pro všechny věkové i výkonnostní kategorie. Zdejší krajina je protkána řadou vedlejších silniček s minimálním provozem. K zajížďkám za kulturně poznávací činností je možné na mnoha místech využít turisticky značených cest, jejichž síť je zde hodně rozvětvená.
Nejpohodlněji se cestuje na kole centrální oblastí Chodska kolem Domažlic, jde o krajinu mírně zvlněnou. Za výchozí místo cykloturistických cest si lze zvolit buď přímo město Domažlice, nebo o něco vzdálenější oblasti jako jsou Babylon a  Klenčí pod Čerchovem.
O pár kilometrů dále vedou cesty kopcovitějším terénem Chudenické vrchoviny, která je vlastně  už podhůřím Šumavy. Je to krajina s krásnými přírodními partiemi, ale pro cykloturistiku dosti náročná.

Pozornosti by také nemělo uniknout prostorově malé pohoří skládající se z věnce zalesněných vrchů, kopců a kopečků, Sedmihoří. Obepínají ho silnice a cesty a je možné do něho proniknout z mnoha míst. Křižuje ho mnoho lesních i několik turisticky značených cest, po kterých se dá dost dobře jezdit, a tam, kde to nepůjde, lze vždy kus cesty projít pěšky.

 

DOPORUČENÉ TRASY

Cykloturistické okruhy
 

Domažlice

-         Domažlice – Luženice – Draženov – Újezd – Trhanov – Chodov – Pec – Babylon – Pasečnice – Stáž – Domažlice
-         Domažlice – Tlumačov – Pasečnice- Česká kubice – Všeruby – Prapořiště – Kout na Šumavě – Mrákov – Domažlice
-         Domažlice – Zahořany – Stanětice – Oprechtice – Němčice – Všepadly – Koloveč – Hradiště – Radonice – Domažlice
-         Domažlice- Milaveč – Blížejov – Horšovský Týn – Srby – Meclov – Třebnice – Domažlice

 

Z Domažlic na Chodsko

-         Domažlice – Mrákov – Tlumačov – Pelechy – Pasečnice – Babylon – Havlovice – Újezd – Trhanov – Chodov – Výhledy – Klenčí pod Čerchovem – Postřekov – Nový Kramolín – Vlkanov – Poběžovice – Zámělíč – Meclov – Mračnice – Němčice – Třebnice – zelená turistická značka k baldovské kapli – Domažlice. Délka trasy 52 km.

 

Poběžovice

-         Poběžovice – Zámělíč – Srby – Křakov – Miřkov – Hostouň – Ostrov – Rybník – Drahotín – Poběžovice
-         Poběžovice – Hostouň – Bělá nad Radbuzou – Smolov – Rybník – Závist – Poběžovice

 

Klenčí pod Čerchovem

-         Klenčí – Capartice – Lísková – Nemanice – Nový Kramolín – Draženov – Klenčí
-         Klenčí – Postřekov – Pařezov – Otov – Poběžovice – Pivoň – Díly – Klenčí

 

Kdyně

-         Kdyně – N. Ves – Hyršov – Chudenín – Nýrsko – Pocinovice – Loučim – Chodská Lhota – Hluboká – Kdyně

 

ZNAČENÉ CYKLOTURISTICKÉ TRASY
 

Všeruby – Ovčí Vrch

-         Všeruby / přechod – Maxov 5 km – Spálenec 7,8 km – Spáleneček 8 km - Domažlický průsmyk 10 km – Česká Kubice 11 km – Myší Vrch 14 km – Ovčí Vrch 17,5 km

Cyklotrasa přátelství

- Horšovský Týn - Mašovice - Meclov - Otov - Vlkanov - Šitboř - Poběžovice - Šibanov - Šidlákov - Rybník - Švarcava - Stadlern - Weding - Muggenthal - Neunburg - Wölsendorf - Nabburg (kilometráž 90 km) 

Domažlice – Furth im Wald
 
Domažlice – Ovčí Vrch – Furth im Wald
-         Domažlice – Stráž-Nevolice (3 km) – Pelechy (6,5 km) – Stará Huť (9 km) – Domažlický průsmyk (11 km) – Myší vrch (14,5 km) – Ovčí Vrch (17,5 km) – Hochstrasse (19 km) – Furth im Wald (20,5 km)

 Furth im Wald – Všeruby – Domažlice
-         Furth im Wald, Freibad – Daberg (5,5 km) – Gaishof (7,5 km) – Schachten (9,5 km) – Neuaign/Všeruby-přechod (12,5 km) – Všeruby (13,5 km) – Hájek (16 km) – Všerubský průsmyk (18,5 km) – Starec (20,5 km) – Kout na Šumavě (24 km) – Mrákov (28 km) – Smolov (31 km) – Domažlice (35 km)

 

 

 Čerchov