Aktuálně   Nabízíme   Běšiny a okolí   Akce   Šumava   Info in DE   

IC Eurocamp Běšiny

Běšiny 220
339 01 Klatovy

telefon:  376 375 011
fax:        376 375 012

eurocamp@besiny.cz

Oficiální stránky obce:
www.besiny.cz

PŘIPOJENÁ
INFOCENTRAInformační server ŠumavaNet.CZ

Oficiální stránky obce: www.besiny.cz


Běšiny

Zajímavosti v okolí

Výlety do okolí

 

Běšiny

 

Běšiny leží 11 km jihovýchodně od města Klatovy v údolí Drnového potoka. Mají bohatou historii. První písemné zmínky pocházejí z roku 1379, kdy byla ves majetkem zemanského rodu pánů Běšínů, kteří zde sídlili do počátku 17.století. Později patřili Běšiny Lamingenům z Albenreuthu, dále Kocům z Dobrše a od roku 1678 je vlastnili Krakovští z Kolovrat, kteří je připojili k panství Týnec.

 

Původně v Běšinech stávala zemanská tvrz, která byla v 1.polovině 17. století přestavěna na renesanční zámek, z něhož se dodnes dochovala budova panské sýpky. Nad jejím vchodem do 1. poschodí jsou stále patrné znaky Koců z Dobrše a Nebilovských z Drahobuze. V polovině 19. století byl v těchto prostorách zřízen lihovar, který je v provozu dodnes.

 

Mezi obcí Běšiny a Podolí leží vrch Bartoloměj, kde byl ve 14. století postaven gotický kostel sv. Bartoloměje a zřízen hřbitov pro přilehlé obce.V roce 1579 kostel vyhořel. Po této tragédii byl však velmi  rychle opraven a zprovozněn. Za císaře Josefa II. v roce 1788 se kostel  oficiálně zrušil, uzavřel a časem zchátral. Hlavní oltář byl přeložen do zámecké kaple v Běšinech, nynějšího farního kostela Navštívení Panny Marie, zde stojí dodnes u hlavních dveří kostela. V roce 1804 byl v Běšinech zřízen hřbitov s barokní brankou  a tím nahradil zrušený hřbitov při kostelu na kopci sv. Bartoloměje a v nedaleké obci Úloh.

 

V roce 1995 proběhla částečná renovace kostela Navštívení Panny Marie v Běšinech a v současné době probíhá druhá etapa oprav.

 

Tradice

V obci jsou  nejdůležitějším zvykem poutní slavnosti. První pouť je ke svátku Navštívení Panny Marie a druhá se váže ke svátku sv. Bartoloměje. Po dvou stech letech byla obnovena tradice konání mše svaté a poutních slavností na místě zříceniny gotického kostela sv. Bartoloměje a to vždy koncem léta nejbližší neděli svátku. Toto místo je vzdáleno 2,5 km od Běšin, asi 1 hodinu pěší chůze upravenou polní a lesní cestou. Z obce Podolí je možnost na vrch sv. Bartoloměje vyjet autem po panelové cestě. Při slavnostech je na vrchu vyhrazena louka na parkování os. automobilů a autobusů, od níž se dále ke zřícenině kostela sv. Bartoloměje pokračuje asi 300 m pěšky upravenou lesní cestou.

 

V lihovaru, který je v provozu dodnes se kromě obilného lihu z žita a pšenice vyrábí vyhlášená Běšinská  ovocná pálenice z dodaných druhů ovoce.  

 


Spolky

Obec Běšiny má již více než 100 let dobrovolný hasičský spolek, který je také v přilehlých obcích  Kozí a Úloh. Aktivní je rovněž myslivecký spolek.

 

Dostupné služby v Běšinech

Kadeřnictví                                p. Rendlová tel: 376 399 161, mobil 777 791 575

Pneuservis a autoopravna    p. Toman tel: 376 399 225, mobil 606 611 496

Pošta Běšiny¨                                             tel: 376 399 131

Kosmetika                                p. Matějková  tel: 376 399 270, mobil 606 716 506

Další vybavenost obce:

V Běšinech je  knihovna, dva obchody se smíšeným zbožím, restaurace ( v areálu Eurocampu ), mateřská školka a základní škola 1. – 5. ročník. 

 

Cestování a turistika

Na okraji Běšin za poslední čtyři roky vyrostl nový areál Eurocampu s kapacitou 320 osob. Hosté mají k dispozici restauraci, moderní sociální zázemí, koupaliště, dva tenisové kurty s umělým povrchem, minigolf, sunu a sociální zázemí pro karavany. Součástí správní budovy kempu je informační centrum, počítačová učebna a jednací sál. Kemp je výchozím bodem značených cyklotras, jejichž síť má v současnosti více než 250 km a je napojena na trasy v sousedním Německu.

 

Návštěvnost Eurocampu

Přestože počasí příliš loňské letní sezóně nepřálo, na obsazenosti kempu se to výrazněji neprojevilo, opět se zvýšila návštěvnost Eurocampu Běšiny a to v obsazenosti karavanů a stanů. Eurocamp se stává stále vyhledávanějším kempem hlavně u holandských turistů. Celkem zde bylo ubytováno 2 950 turistů z toho 780 Holanďanů, 150 Němců 1 730 Čechů a 290 turistů z ostatních zemí např. Francie, Itálie, Irska, ale i Austrálie a USA.

 

Přestože počasí loňského léta nebylo pro koupání příliš vhodné, pár hezkých dní se přeci jenom našlo. Vybralo se celkem 14 360,- Kč, a to v následujícím složení: děti 2 160,- Kč,  dospělí 7 700,- Kč, rodinné vstupné 4 500,- Kč, což je oproti minulé letní sezoně téměř o 70% méně.

 

Eurocamp Běšiny nenabízí pouze ubytování, ale také zábavné akce. V loňském roce proběhl již čtvrtý dětský den, který byl tentokrát zaměřen na významné české sportovce a znalost jejich disciplín. Děti si zde mohli vyzkoušet všechny možné známé i méně známé sportovní disciplíny, ve kterých naši sportovci vynikají.

 

Dále v Eurocampu proběhl na jaře a na podzim sraz Škodovek, v červnu zde proběhl již třetí ročník srazu veteránů – auta a motorky  s rokem výroby do 1965 a několik večerů s hudbou na terase, kde se sešli nejen ubytovaní hosté, ale i lidé z přilehlých obcí.

 

 

Přeshraniční spolupráce

Partnerskou obcí obce Běšiny je městečko Lalling. Městečko bylo založeno již v roce 1148 papežem Eugenem III. Leží v horském údolí přibližně 10 km od Grafenau. Celková rozloha obce Laling je 2 795,72 ha s počtem 1 609 obyvatel.

 

Zajímavosti v okolí

 

Mimo již zmiňovaného vrchu sv. Bartoloměje najdeme v blízkém okolí westernový ranč Podolí,  hrad Velhartice, obec Čachrov, obec Strážov, hrad a zámek Klenová, město Klatovy, město Sušice a nedílnou součástí okolí jsou krásné výlety do oblasti středního pošumaví.

 

Westernový ranč Podolí

15 km od Klatov směrem na Železnou Rudu (2 km od Běšin) najdeme vesničku Podolí. 26. 6. 2004 zde byl otevřen westernový ranč, který nabízí nejen vyjížďky na koních pro začátečníky i pokročilé, ale i ubytování ve srubech, v originálním indiánském TEE – PEE, rybolov ve vlastním rybníce, grilované speciality.

www.rancpodoli.wz.cz

 

 

Hrad Velhartice

Dominanty objektu tvoří neobyčejně hmotná torza středověkého hradu: palác zvaný Rajský dům a jeho protějšek, přední věž, vzájemně spojené mohutným kamenným mostem. Působivost těchto, ale i ostatních gotických staveb zvyšuje barevný odstín kamene, ze kterého byly vystavěny - červenohnědá rula. Na Rajský dům navazuje stavba novějšího renesančního paláce zvaného Huertovo křídlo; je ze 17. století.

 

Přímo před hradem pomalu přibývá historických budov, které zde pomalu tvoří malý skanzen venkovského života. Nedaleko hradu je na mírně vyvýšeném plácku od cesty přístupná jeskyně, kde se těžilo stříbro. Přímo před ní jsou zatopené šachty (prý mnoho desítek metrů hluboké) a celá patra bývalého dolu.

 

Dostupnost

Z vlakové zastávky Kolinec procházkou přibližně 6 km nebo autobusem linka Klatovy – Sušice přes Velhartice, případně autem (parkoviště u hradu).

http://www.velhartice.cz

 

 

Čachrov

Obec Čachrov se poprvé připomíná r. 1352 ve výčtu vesnic náležejících ke klatovskému děkanátu. Gotická tvrz z let 1380-90, která po opuštění byla používána jako sýpka, mohutná věžovitá stavba na čtvercovém půdorysu s gotickými okny a portály, chráněná hradbou a příkopem. Po roce 1740 přistavěn barokní zámek, který později dvakrát vyhořel, naposledy v roce 1933 odstraněn r. 1977. Gotický kostel sv. Václava z doby kolem r. 1360, opravený v 18. stol., věž přistavěna r. 1804. V r. 1901 byla na Ostružné uvedena do provozu jedna z prvních vodních elektráren v Čechách, postavená místním rolnickým družstvem podle projektu ing. F. Křižíka. V současnosti již v provozu není. http://www.cachrov.cz

 

Obec Strážov

První vladycké dvory vznikaly ve strážcovské kotlině již kolem r. 1200 a první písemná zpráva pochází z ro. 1379. Dominantu Strážovska tvoří půvabný kostel sv. Jiří již z r. 1370 se zvonem Bartolomějem (1654). Z této doby zachován gotický presbytář. Objevení rudných žil stříbra mělo velký význam pro hutnické zpracování od let 1450. Král Ludvík Jagelonský povýšil 24. 7. 1524 Strážov na město se znakem a pečetí. Významnou úlohu v dějinách Strážova zaujímá řemeslná výroba. Živnostníci se sdružovali v cechy a později vznikali první výrobní družstva.

O jednu z prvních továrních výrob na Strážovsku se zasloužil Žid Feigl, majitel koželužny, která se pak přeměnila na Kozak Klatovy. Zakladatel koželužny byl jedním z příslušníků strážcovské židovské komunity, která v době svého největšího rozkvětu představovala více než šestinu obyvatel Strážovska. Od 18. století se na Strážovsku rozšířila výroba paličkovaných krajek. V roce 1896 zde byla dokonce založena odborná krajkářská škola. Zručnost zdejších žen byla oceněna na mnoha mezinárodních výstavách a jemné krajky se staly velmi žádanými (zámořské zakázky, obrovská krajka pro Národní divadlo v Praze apod.). Krajkářská škola byla sice v roce 1953 zrušena, ale tradice mezi lidmi stále zůstává, o čemž svědčí úspěšné výstavy v klatovském muzeu. http://www.strazov.cz.

 

Hrad a zámek Klenová

Kombinace historické architektury (zřícenina gotického hradu, zámek v historizujícím slohu), zasazené do krásné krajiny Pošumaví, s moderními výtvarnými projevy. První zmínka o hradu z r. 1287 (z 13. století hranolová věž), zámecký palác ze 14. a 15. století. V 15. století vybudováno mohutné vnější opevnění, z 16. století pochází renesanční křídlo. Od 17. století hrad chátrá. V 19. století na jihu zasypán příkop, podél vnějšího opevnění vyzdvižen zámek v historizujícím slohu (po 1832, hrabě Stadion-Thannhausen) a hradní ruina romanticky upravena.

 

Za dalšího majitele V. Veitha zámek dekorativně vyzdoben J. Navrátilem. Galerie se orientuje především na soudobé umění české i zahraniční v širokém spektru od klasických forem (malba, socha), přes fotografii, architekturu až po nová média, v exteriéru se pak nachází sochařský park. Kromě dočasných výstav pořádá mezinárodní umělecká sympozia (Mapování prostoru, Doteky). Výstavy probíhají na zámku a jeho nejbližším okolí (hrad, historická sýpka), v Klatovech pak v Galerii U Bílého jednorožce na náměstí. V létě se v hradním areálu konají koncerty a divadelní představení. http://www.gkk.cz.

 

Dostupnost

Autobusové spojení Klatovy – Týnec – Klenová. Autem 15 km od Běšin směrem na Klatovy, za obcí Malá Víska odbočka doleva na Klenovou.

 

 

Javorná

Asi 11 km severovýchodně od Železné Rudy leží při silnici do okresního města Klatovy v nadmořské výšce 842 m malá obec Javorná.

Původně náležela ke Královskému hvozdu a byly zde četné svobodnické dvory. Bývalo zde i sídlo hlavního králováckého rychtáře osmi králováckých rycht. V okolí bylo několik sklářských hutí, z nichž nejstarší vznikly v 15. století.

Významnou památkou v Javorné je kostel svaté Anny. Založen byl roku 1698 jako kaple, počátkem 18. století byl dostavěn do dnešní barokní podoby. Kostel má dvě věže kryté šindelem.

 

Kolinec

Kolinec leží asi 10 km severozápadně od Sušice v okrese Klatovy ve výšce 543 m n.m. Původně se obec snad jmenovala Malý Kolín a náležela české královně. Od počátku 15. do poloviny 16. století patřila pánům z Velhartic. Po nich se v jejím vlastnictví vystřídala řada majitelů. Z památek je nejcennější raně gotický kostel svatého Jakuba Většího, postavený koncem 13. století na základech původního románského kostelíka z přelomu 12. a 13. století. Barokní kamenný most přes Kalný potok je z 18. století a je chráněn jako technická památka. Na východním okraji Kolince se rozkládá židovský hřbitov ze 17. století. V okolí obce jsou četné stopy po středověkém rýžování zlata.

 

 

 

Výlety do okolí

Krásná příroda nabízí mnoho příležitostí  pro pěší vycházky nebo výlety na kolech.

 

Příklad výletu na kole:

1.      název a okruh: Běšiny Eurocamp – Rajské – Nemilkov – Velhartice – Javoří- Podolí – Hubenov – Běšiny Eurocamp

 

2.      příjezdové místo: Běšiny (autobus, vlak, auto)

3.      výchozí bod: rozcestí turistických značek v Eurocampu Běšiny

4.      délka: 24 km

5.      čas (chůze, kolo): 6 hodin pěšky, 3 hodiny na kole

6.      převýšení: 230 m

7.      náročnost: středně náročná trasa s dlouhým výstupem a klesáním v opuštěném terénu

8.      nejvyšší bod: Sv. Bartoloměj,  700 m n. m.

9.      pozoruhodnosti na trase: Rajský mlýn (bývalý mlýn na říčce Pstružné, vodní pila z 18. stol.), hamr, Velhartice (známý gotický hrad z poč. 14. stol.), Podolí ( westernový ranč), Sv. Bartoloměj (zřícenina kostela ze 14. stol.)

10. stravování: Velhartice (stylová restaurace v bývalé kovárně), Podolí (westernový ranč), Eurocamp Běšiny

11. ubytování: Eurocamp Běšiny

12. podrobný popis trasy:

Z Eurocampu Běšiny  se vydáme silnicí po modré značce, v Úloze  odbočíme vpravo na polní cestu, po které dojdeme k Rajskému mlýnu. Po prohlídce krásného údolí Rajského mlýna pokračujeme stále po modré značce do Nemilkova. Z Nemilkova pokračujeme doprava silnicí po červené značce do Velhartic. Ve Velharticích po možné prohlídce hradu pokračujeme po modré směr Javoří, Podolí, Sv. Bartoloměj, Hubenov, Běšiny -  náves do Eurocampu Běšiny.

13. koupání a sportovní vyžití: celodenní výlet si je možné zpestřit v letních měsících koupáním ve Velharticích (rybník Buška z Velhartic), popřípadě přímo ve výchozím bodě Eurocampu Běšiny, kde je možné si zahrát i tenis nebo minogolf.

14. zaměření trasy:  Trasa je určena pro všechny věkové kategorie, u rodin s velmi malými dětmi doporučujeme zhodnotit délku trati popřípadě ji zkonzultovat s naším informačním střediskem, které nabízí i tratě méně náročné.