HORAŽĎOVICE A OKOLÍ :

Pro občana
Kultura
Sport, turistika
Usnesení, úřední deska, povinně zveřejňované informace, formuláře pro podání, zpravodaj, ...
Přehled kulturně-společenských akcí na Horažďovicku, vzpomínkové slavnosti k výročí osvobození, spolkový život, ...
Přehled sportovních zařízení, kalendář akcí, tipy na výlety v Pošumaví a Pootaví - objevte známé i méně známé krásy našeho kraje, ...

Nepřehlédněte

Velikonoční jarmark na zámeckém nádvoří v Horažďovicích - sobota 18.4.2015 od 9.00

Novinka - Město Horažďovice za podpory Plzeňského kraje vydalo:

Pexeso - Horažďovické loutky a Horažďovice - malý průvodce

Historie, současnost

Malebné město rozkládájící se na levém břehu zlatonosné řeky Otavy, je odedávna spojeno s historií nedaleké Práchně, jež dala jméno nejen hradu, který na ní stál, ale i celému kraji a tento název – kraj Prácheňský – se udržel v podvědomí lidu až do dnešní doby. Do 13. století se Prácheňským krajem rozuměla oblast, která zahrnovala přibližně dnešní Horažďovicko, Sušicko, Kašperskohorsko, Strakonicko a Vimpersko. V 15. století již zahrnoval i oblast Netolicka, Písecka a Blatenska.

Samotné Horažďovice – původně trhová osada Gorazdějovice, která měla strategickou polohu na obchodní cestě z Bavor do Prahy, byla roku 1292 povýšena králem Václavem II. na město. Ve 13. století zde založil rod Bavorů ze Strakonic gotickou tvrz, z níž později vznikl renesanční zámek. Dnešní podoba zámku je barokní a z původního renesančního se dochovalo pouze nádvoří a věž.

Horažďovice jsou třetím největším městem bývalého Klatovského okresu. Mezi nejvýznamnější historické památky patří bezesporu kostel sv. Petra a Pavla již ze 13. století, hřbitovní kostel sv. Jana Křtitele a klášterní kostel Panny Marie. Dále pak Červená brána z roku 1252, druhá nejstarší dochovaná brána v Čechách, masné krámy v Hradební ulici a mnoho jiných. Přímo v centru se nachází rozsáhlý areál již zmíněného zámku, kde je umístěno muzeum, knihovna, informační centrum, dům dětí a mládeže a galerie.

Nedaleko Horažďovic můžete najít bývalé lázně; léčivý pramen zde vytéká pod kapličkou sv. Anny dodnes.

Připravuje: Informační server ŠumavaNet.CZ ve spolupráci s Městským úřadem Horažďovice
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ