Ostatní projekty

Program: 12214 - EFEKT - podpora úspor energie

Logo projektu.

Název projektu: B2 - Rekonstrukce kotelny v objektu č.p. 194, Klatovy 1

Hlavní cíl projektu: Snížení energetické náročnosti národního hospodářství a snížení vlivu na životní prostředí (úspora energie, úspora CO2).
Realizace: 2016
Výše podpory z MPO (investiční dotace ze státního rozpočtu): 548 676 Kč.

Tato akce byla realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie pro rok 2016.