Provozní řád ŠJ

Provozní řád ŠJ 

Provozní doba: 6.00 - 14.30


Výdej obědů:

10.45 - 11.45 cizí strávníci

11.15 - 11.45 Obchodní akademie

11.45 - 14.00 ostatní strávníci

Cizí strávníci budou přednostně zařazováni z řad bývalých zaměstnanců školy.


Platby obědů:

Jistina na stravné bude vybírána hotově, při přihlášce bezhotovostního strávníka v částce 1 000,- Kč. Obědy je možné platit i hotově na měsíc dopředu. 
Studenti Obchodní akademie (kteří platí inkasem) skládají od 1.9. 2023 jistinu 1 600,- Kč. Ti, kteří mají složenou jistinu 1 000,- Kč, musí doplatit 600,- Kč.

  • Při založení stravného proveďte povolení k inkasu ve Vašem peněžním ústavu.
  • Strávník nebo jeho zákonný zástupce je povinen zajistit dostatečnou hotovost na účtu k termínu inkasa.
  • Stravné je inkasováno k 16. v měsíci.
  • Pokud peníze na účtu nebudou, bude strávník platit obědy hotově předem na následující měsíc.
  • Strávník při přihlašování dostane čip, za který zaplatí 120,- Kč. Čip bude používat po celou dobu školní docházky. Při jeho ztrátě nebo zničení se účtuje 120,- Kč za nový.
  • Pokud nebudou obědy řádně placeny, nebude možné se v jídelně stravovat.
  • V případě hrubého porušení pravidel slušného chování nebo opakovaného porušení pravidel může být žák vyloučen ze stravování ředitelem školy.

Omlouvání obědů:

Omlouvání obědů se provádí osobně, telefonicky, e-mailem (jidelna.planicka.kt@seznam.cz), nebo na stránkách www.strava.cz pouze na dobu určitou, den předem do 14.00; ráno do 8.00 pouze v případě nemoci jen telefonicky. Stravné je objednáno automaticky na každý následující měsíc, pokud si je strávník neomluví osobně. To platí i na následující školní rok. Při změně školy, přestěhování apod. je nutné v průběhu celého roku ukončit stravování osobně v kanceláři ŠJ.

Upozornění:

Při hromadných akcích (výlety, závody apod.) se obědy omlouvají nejpozději den předem do 14.00.

Výdej obědů:

 

Oběd je vydán po zasunutí kreditní karty či přiložení čipu ke snímači. V případě zapomenutí nebo ztráty karty / čipu je nutno vyzvednout v kanceláři ŠJ náhradní lístek. Při častém zapomínání karty / čipu nebude strávníkovi oběd vydán.

Na oběd má žák / student nárok pouze v tom případě, je-li přítomen ve škole.

První den nemoci je možno žákovi oběd vyzvednout do nosiče (pokud rodiče nestihnou žáka omluvit). Další dny se musí obědy omlouvat, jinak musí rodiče obědy doplatit do plné výše, tj. 95,- Kč /97,- Kč /101,- Kč (podle vyhlášky MŠMT).

Pro žáky platí zákaz vynášení jídla ze školní jídelny.

Ve školní jídelně platí zákaz používání mobilních telefonů v souladu se školním řádem!