ŠKOLSKÁ RADA - VOLBY | Základní škola Nýrsko, Komenského ulice

ŠKOLSKÁ RADA - VOLBY

E-learning

Rozvrhy hodin

Rozvrhy hodin - 1. stupeň

1.stupeň 2023-24

Rozvrhy hodin - 2. stupeň

2. stupeň 2023-24


Školská rada - volby

Vážení rodiče,

v tomto školním roce končí mandát pro členy školské rady. Ve středu dne 31. 5. 2023 proběhnou v budově školy čp. 250 volby do nové školské rady naší školy. Školská rada bude tříčlenná: 1 zástupce zřizovatele, 1 zástupce pedagogů a 1 zástupce rodičů – zákonných zástupců dětí. Zástupce rodičů volí zákonní zástupci dětí (vždy jeden za každé dítě). Funkční období členů školské rady je tři roky. Volba probíhá dle volebního řádu, který vydalo Město Nýrsko jako zřizovatel školy. Žádám Vás, abyste kandidáty, které navrhujete do školské rady ze strany rodičů, oznámili do 14 dnů, tzn. do 29. 5. 2023 písemnou formou ředitelství školy. Přípravný výbor poté zveřejní jména navržených kandidátů prostřednictvím internetových stránek školy. Údaje o kandidátech mohou být zveřejněny pouze s jejich souhlasem.

Mgr. Ivan Pavlík