INFORMACE K VÝUCE OD 3.5.2021!!! | Základní škola Nýrsko, Komenského ulice

INFORMACE K VÝUCE OD 3.5.2021!!!

E-learning

Rozvrhy hodin

Rozvrhy hodin - 1. stupeň

1.stupeň 2023-24

Rozvrhy hodin - 2. stupeň

2. stupeň 2023-24


Informace k výuce od 3.5.2021!!!

 

Základní škola

Na obou stupních základní školy probíhá rotační výuka.

V pondělí 3. 5. mají prezenční výuku ve škole žáci I.tř., III.A, III.B, V.tř, VI.A, VI.B, a VIII. tř. Ostatní žáci mají distanční výuku z domova. Po týdnu se třídy vymění.
(tzn. že i V.tř. přechází na rotační výuku).

 

Všichni žáci přítomní ve škole budou testováni antigenními testy v pondělí a ve čtvrtek vždy na začátku výuky.
Ve dnech testování vstupuje do školy vždy celá třída společně.
Čas vstupu do školy sdělí žákům třídní učitelka přes MS Teams.
Testováni nebudou žáci, kteří předloží potvrzení o prodělané nemoci - nakažení (Covid).

Výuka probíhá podle běžného rozvrhu ze začátku školního roku včetně tělesné výchovy (venku bez roušek) a odpoledního vyučování. Drobné úpravy rozvrhu v distanční výuce budou upřesněny jednotlivými vyučujícími.

Během pobytu ve škole žáci dodržují hygienická opatření (roušky, dezinfekce, větrání, upravená organizace výuky).

Školní družina

Je v provozu při dodržování hygienických opatření (roušky, dezinfekce, větrání, homogenní skupiny).

Stravování

Žáci, kteří mají od pondělí 3.5. prezenční výuku mají na pondělí nastaveno – oběd č.1 a mohou obědvat ve školní jídelně. Pokud si chcete odhlásit, změnit oběd, můžete přes internet, nebo se spojte s vedoucí školní jídelny p. Kohoutovou (376 571 137).

Žáci, kteří jsou od pondělí 3.5. na distanční výuce, mají odhlášené obědy a musí si je znovu přihlásit. Vyzvednout jídlo si můžou pouze do jídlonosičů.

 

Informace k provozu škol od 3. května 2021 - MŠMT - aktualizované 

Informace k provozu škol od 3. května 2021 - MŠMT