INFORMACE K ORGANIZACI VÝUKY OD 4.1.2021- AKTUALIZOVÁNO !!! | Základní škola Nýrsko, Komenského ulice

INFORMACE K ORGANIZACI VÝUKY OD 4.1.2021- AKTUALIZOVÁNO !!!

E-learning

Rozvrhy hodin

Rozvrhy hodin - 1. stupeň

1.stupeň 2023-24

Rozvrhy hodin - 2. stupeň

2. stupeň 2023-24


Informace k organizaci výuky od 4.1.2021- AKTUALIZOVÁNO !!!

 

Základní škola
Ve škole jsou pouze 1. a 2. třída. Ostatní třídy mají distanční výuku dle upraveného rozvrhu.

1. třída - vstup do budovy školy - 8.00 hod      Začátek výuky - 8.15 hod
2. třída - vstup do budovy školy - 7.45 hod       Začátek výuky - 7.55 hod

- výuka probíhá podle stanoveného rozvrhu bez hodin tělesné výchovy a zpěvu
- žáci i zaměstnanci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole
- počet roušek: minimálně 2 ks + sáček na uložení

Školní družina
- je v provozu
- 2 skupiny podle tříd (nesmí se míchat jednotlivé ročníky)

Školní jídelna
Žáci, kteří mají prezenční výuku se mohou stravovat v jídelně (1. a 2. třída).
Žáci na distanční výuce si mohou odebrat oběd pouze do jídlonosičů v době od 11.30 do 12.00 a od 13.00 do 14.00.
Čas od 12.00 do 12.30 je vyhrazen pro děti naší školy na prezenční výuce a pro školní družinu a od 12.30 do 13.00 pro ZŠ Školní ul.

Bližší informace u třídních vyučujících.

 Informace MŠMT k výuce od 4.1.2020   zde