ORGANIZACE VÝUKY 1. A 2. TŘÍDY OD 18.11.2020 | Základní škola Nýrsko, Komenského ulice

ORGANIZACE VÝUKY 1. A 2. TŘÍDY OD 18.11.2020

E-learning

Rozvrhy hodin

Rozvrhy hodin - 1. stupeň

1.stupeň 2023-24

Rozvrhy hodin - 2. stupeň

2. stupeň 2023-24


Organizace výuky 1. a 2. třídy od 18.11.2020Základní škola 

- 2. třída – vstup do budovy školy – 7.45 hod            Výuka – 8.00 – 11.30 hod

- 1. třída – vstup do budovy školy – 8.00 hod            Výuka – 8.15 – 11.45 hod

- výuka probíhá podle stanoveného rozvrhu bez půlených hodin, tělesné výchovy a zpěvu
- žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole
- počet roušek: minimálně 2 ks + sáček na uložení

Školní družina

- je v provozu
- 2 skupiny podle tříd (1. třída a 2. třída)

Stravování

- žáci na distanční výuce a žáci, kteří nenavštěvují školní družinu, si mohou vyzvednout jídlo do jídlonosičů v čase od 11.30 do 12.00 a od 13.00 do 14.00.
- čas od 12.00 do 13.00 je vymezen pro školní družiny obou škol
- pro naší školní družinu je vymezen čas od 12.00 do 12.30.