INFORMACE K VÝUCE OD 12.10. !!! | Základní škola Nýrsko, Komenského ulice

INFORMACE K VÝUCE OD 12.10. !!!

E-learning

Rozvrhy hodin

Rozvrhy hodin - 1. stupeň

1.stupeň 2023-24

Rozvrhy hodin - 2. stupeň

2. stupeň 2023-24


Informace k výuce od 12.10. !!!


Vážení rodiče,

v návaznosti na usnesení vlády č. 1 s účinností od 12. října 2020 do 25. října 2020 (včetně) platí na celém území České republiky následující:

 Pro mateřské školy se stávající režim nemění.

 U 1. stupně základní školy se stávající režim nemění (zakazuje se zpěv - výuka hudební výchovy pokračuje, režim pro sportovní činnosti se nemění).

U 2. stupně základní školy se zavádí střídavá výuka - polovina žáků má prezenční výuku (je přítomna ve škole) a polovina má distanční výuku. Distanční výuka je povinná !!!

Rozdělení do skupin:

1. skupina - VI.A, VI.B, VII.A, VII.B
- prezenční výuka od 12.10. - 16.10.
- distanční výuka od 19.10. - 23.10.

2. skupina - VIII.tř., IX.A, IX.B
- distanční výuka od 12.10. - 16.10.
- prezenční výuka od 19.10. - 23.10.

Jak prezenční výuka, tak i distanční výuka probíhá podle stávajícího rozvrhu hodin.
Distanční výuka probíhá v aplikaci Microsoft Teams. Bližší informace Vám byly sděleny třídními učitelkami.

Školní jídelna:
Žáci mají nárok na oběd i při distanční výuce. Prosím, aby na oběd chodili podle svého rozvrhu, aby se v jídelně nekumulovalo velké množství strávníků.


Mgr. Ivan Pavlík