INFORMACE O OPATŘENÍCH V SOUVISLOSTI ZE ZAČÁTKEM ŠKOLNÍHO ROKU 2020-21 | Základní škola Nýrsko, Komenského ulice

INFORMACE O OPATŘENÍCH V SOUVISLOSTI ZE ZAČÁTKEM ŠKOLNÍHO ROKU 2020-21

E-learning

Rozvrhy hodin

Rozvrhy hodin - 1. stupeň

1.stupeň 2023-24

Rozvrhy hodin - 2. stupeň

2. stupeň 2023-24


Informace o opatřeních v souvislosti ze začátkem školního roku 2020-21

 

Vážení rodiče,

chtěli bychom Vás na začátku školního roku informovat o základních opatřeních v souvislosti s koronavirovým onemocněním Covid-19.

1) Přijali jsme doporučená opatření pro provoz škol (Manuál MŠMT). Roušky zatím děti nepotřebují, ale situace se může kdykoliv změnit vzhledem k vývoji nákazy. Prohlášení o bezinfekčnosti děti nepotřebují, v případě změny Vás budeme informovat.
Děti si musí při vstupu do školy a po každé návštěvě WC dezinfikovat ruce. Pokud je Vaše dítě alergické na nějaké dezinfekční prostředky, vybavte ho vlastním prostředkem.

2) Opatření v případě podezření výskytu nákazy Covid-19:
Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstoupit do školy (děti i rodiče). Naší povinností není aktivně zjišťovat příznaky infekčního onemocnění u jednotlivých dětí. Pokud je objevíme, musíme zvolit tento postup:

a) příznaky jsou patrné už při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy školy za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
b) příznaky jsou patrné už při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce – zákonný zástupce bude neprodleně informován o nutnosti bezodkladného vyzvednutí svého dítěte ze školy. Pokud to není možné, budeme postupovat podle bodu c),
c) příznaky se vyskytnou nebo jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole – žákovi bude neprodleně poskytnuta rouška a bude umístěn do předem připravené izolace od ostatních přítomných ve škole. Současně bude informován zákonný zástupce s žádostí o bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy.

Ve všech uvedených případech má zákonný zástupce kontaktovat dětského lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
Vážení rodiče, pokud byste potřebovali jakékoliv další informace, kontaktujte třídní učitelku Vašeho dítěte či vedení školy.

3) Distanční výuka – probíhá během krizových nebo mimořádných opatření (z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví nebo krajské hygienické stanice) nebo jestliže je z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy. Pro děti je povinné zúčastnit se distanční výuky jako součásti povinné školní docházky.
V souvislosti s tímto opatřením potřebujeme zmapovat možnosti dětí při distanční výuce. Potřebujeme od Vás vyplnit krátký dotazník (zde ke stáhnutí). Takto si můžeme udělat představu o možnostech distanční výuky Vašich dětí.

4) Komunikace – většina komunikace s Vámi bude probíhat opět prostřednictvím e-mailů či telefonicky. Je tedy nutné, aby třídní učitelky měly Vaše aktuální kontakty (e-mail, mobil). Pobyt zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budov školy je omezen pouze na závažné potřeby


                                                                                                                                                                                     Mgr. Ivan Pavlík, ředitel školy