AKTUÁLNÍ ZMĚNA PŘI ODEVZDÁVÁNÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU NA STŘEDNÍ ŠKOLY !!! | Základní škola Nýrsko, Komenského ulice

AKTUÁLNÍ ZMĚNA PŘI ODEVZDÁVÁNÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU NA STŘEDNÍ ŠKOLY !!!

E-learning

Rozvrhy hodin

Rozvrhy hodin - 1. stupeň

1.stupeň 2023-24

Rozvrhy hodin - 2. stupeň

2. stupeň 2023-24


AKTUÁLNÍ ZMĚNA při odevzdávání zápisového lístku na střední školy !!!


Aktuální změna při odevzdávání zápisového lístku v letošním školním roce:

Postup při odevzdávání zápisového lístku 2020: ZMĚNA!!!

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději ve lhůtě: do 5 pracovních dnů ode dne nejzazšího termínu pro zveřejnění seznamu s výsledky uchazečů (tj. počítáno 5 pracovních dnů od 8. kalendářního dne po dni konání jednotné zkoušky). tato lhůta platí pro všechny uchazeče, tedy i pro uchazeče přijaté do učebních oborů (škola tento termín zkracovat).

Termín odevzdání zápisového lístku:
obory bez jednotné přijímací zkoušky 23. června 2020
čtyřleté obory s maturitní zkouškou 23. června 2020
šestiletá a osmiletá gymnázia 24. června 2020