INFORMACE K NÁVRATU 2. STUPNĚ ZŠ - AKTUALIZOVÁNO 4.6.2020 | Základní škola Nýrsko, Komenského ulice

INFORMACE K NÁVRATU 2. STUPNĚ ZŠ - AKTUALIZOVÁNO 4.6.2020

E-learning

Rozvrhy hodin

Rozvrhy hodin - 1. stupeň

1.stupeň 2023-24

Rozvrhy hodin - 2. stupeň

2. stupeň 2023-24


Informace k návratu 2. stupně ZŠ - aktualizováno 4.6.2020


Organizace 2. stupně od pondělí 8. 6. 2020

Žáci jsou rozděleni do 6 skupin:


VI.A - 14 žáků
VI.B - 14 žáků
VII. tř. - 1. skupina - 13 žáků
VII. tř. - 2. skupina - 13 žáků
VIII. A - 15 žáků
VIII. B - 11 žáků

Výuka bude probíhat podle upraveného rozvrhu od 7.55 do 11.30 hod.

Rozvrh třídy VI. A

Rozvrh třídy VI. B

Rozvrh třídy VII. A

Rozvrh třídy VII. B

Rozvrh třídy VIII. A

Rozvrh třídy VIII. B

Příchod do školy:
Žáci budou dodržovat před školou dvoumetrové odstupy. Po otevření školy v 7.40 vstoupí organizovaně do školy a postupně se budou přezouvat v šatnách školy, odchází do určených učeben. První den předloží "Čestné prohlášení" (zde).

Školní potřeby:
Psací potřeby, sešity a učebnice dle rozvrhu, další pomůcky dle informací vyučujících, klíček od šatní skříňky, svačinu, pití.

Při pohybu v prostorách školy používají žáci roušku (nebo jiné zakrytí dýchacích cest).
Po celou dobu pobytu ve škole je nutné, aby žák(žákyně) byl(a) zcela zdráv(a) a dodržoval(a) zvýšená hygienická opatření dle pokynu MŠMT (zde).

Obědy:
Žáci, kteří budou navštěvovat školu, mají nárok na oběd. Podle sdělení školní jídelny a z hlediska organizace vydávání obědů si mohou oběd vyzvednout od 13.00 do 14.00 pouze do "obědníků".

Pro další upřesňující informace se, prosím, obraťte na třídní učitelky.
Vážení rodiče,

od 8. června 2020 začíná výuka 6. - 8. ročníku podle upraveného rozvrhu každý den
od 7.55 do 11.30 hod.

Rodiče mohou přihlásit své dítě k výuce do úterý 2. června 2020 třídní učitelce.

Žáci, kteří nebudou přihlášeni a žáci 9. ročníku, pokračují v distanční výuce.

Žáci, kteří budou chodit do školy, mají nárok na oběd, který si mohou vyzvednout ve školní jídelně do jídlonosičů od 13.00 hod (bližší informace - vedoucí ŠJ).

Organizace a rozvrh bude stanoven na základě počtu přihlášených žáků.

Ochranu zdraví a provoz základních škol stanovilo MŠMT svým dokumentem zde .

Při prvním nástupu do školy musí žáci předložit "Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění" (zde). Prohlášení lze vyzvednou také u hlavního vchodu v budově školy.