INFORMACE K OTEVŘENÍ 1. STUPNĚ ZŠ !!! | Základní škola Nýrsko, Komenského ulice

INFORMACE K OTEVŘENÍ 1. STUPNĚ ZŠ !!!

E-learning

Rozvrhy hodin

Rozvrhy hodin - 1. stupeň

1.stupeň 2023-24

Rozvrhy hodin - 2. stupeň

2. stupeň 2023-24


INFORMACE K OTEVŘENÍ 1. stupně ZŠ !!!

Vážení rodiče,

v tomto týdnu se řada z Vás obracela na mne nebo moje kolegy a kolegyně s otázkami ohledně otevření 1. stupně ZŠ od 25. 5. 2020. Bohužel s informacemi jsme na tom stejně jako Vy. Jsme odkázáni na tiskové konference vlády ČR nebo vyjádření jednotlivých ministerstev.

Co zatím víme:

Primární formou výuky by měla stále zůstat distanční výuka. Školní skupiny jsou dobrovolné a o zařazení si rodiče musí požádat (o tom, jak registrace bude probíhat, Vás budeme s dostatečným předstihem informovat).
Doporučený počet žáků ve školní skupině bude 15 a bude možné jej dle místních podmínek navýšit, musí však být splněna podmínka jedno dítě v lavici.
Složení skupin bude neměnné, a dítě tedy nebude moci skupiny měnit. Vzájemný kontakt skupin bude omezený.
Školní družina není povolena.
Tělesná výuka bude zakázána.
Vzdělávací činnost bude probíhat dopoledne, odpolední – něco jako „družina“ – i odpoledne za výše uvedených podmínek ve stejné skupině jako dopolední vyučování, ve stejné místnosti a se stejným pedagogickým dohledem.

Očekáváme, že Ministerstvo školství nebo Ministerstvo zdravotnictví stanoví do konce dubna podmínky, za jakých bude „výuka“ probíhat. Samozřejmě očekáváme, že v nich budou odpovědi na naše otázky. Nabízím jenom krátký přehled některých otázek:

Má škola zajistit pouze „hlídací službu“ pro rodiče žáků, kteří se vrátí do zaměstnání, nebo má plnit svoji funkci vzdělávací a poskytnout výuku dětem z nepodnětného rodinného prostředí, ve kterém nemají podporu k domácímu vzdělávání?
Patří do rizikové skupiny „pendleři“?
Za jakých podmínek budou děti moci do školy přijít?
Jak bude zjišťován jejich aktuální zdravotní stav?
Budou rodiče vydávat každodenně čestné prohlášení, že se dítě nesetkalo s osobou ohroženou koronavirem a může do školy přijít?
Jak dlouhou dobu mají žáci ve škole pobývat, pokud nebude umožněno školní stravování?
Pokud bude umožněno školní stravování, jak má být organizováno vydávání obědů?
Jakým způsobem má být prováděna dezinfekce prostor školy?
Jaké ochranné pomůcky budou muset mít děti a jaké pedagogové?
Má škola zakázat vstup do budovy rodičům a prarodičům žáků z hygienických důvodů?
Jaký počet hodin má být denně zajištěn pro přímou práci s dětmi?
Kdo ponese odpovědnost, pokud dojde ve škole k rozšíření koronaviru?

V současné době jsme u Vás začali zjišťovat zájem o nástup do ZŠ, abychom získali přibližný počet dětí, které budeme vzdělávat, a mohli zajistit organizačně provoz školy. Další informace Vám sdělíme na začátku května, kdy už snad budeme moudřejší.

Mgr. Ivan Pavlík