INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY | Základní škola Nýrsko, Komenského ulice

INFORMACE K  ZÁPISU DO 1. TŘÍDY

E-learning

Rozvrhy hodin

Rozvrhy hodin - 1. stupeň

1.stupeň 2023-24

Rozvrhy hodin - 2. stupeň

2. stupeň 2023-24


Informace k zápisu do 1. třídy

 

Zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2024/2025 bude probíhat ve středu 10. dubna 2024 od 14.00 do 17.00 hod v budově 1. stupně (pastelky).

Zápis do 1. třídy se týká dětí narozených od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a dětí, které měly v loňském roce odklad školní docházky.

Tento termín zápisu je určen i pro ukrajinské děti. 

K zápisu, prosím, přineste rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. 


Organizace zápisu do 1. třídy:


1) Žádám o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

- vyplňujete 2 formuláře - Zápisní list dítěte a Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání


2) Žádám o odklad povinné školní docházky

- vyplňujete 2 formuláře - Zápisní list dítěteŽádost  o odklad povinné školní docházky

- žádost o odklad povinné školní docházky musí být doplněna 2 přílohami:
a) doporučení poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna, Speciální pedagogické centrum, ...)
b) doporučení odborného  lékaře nebo klinického psychologa

Všechny formuláře budou dostupné při zápisu. Formuláře si rovněž můžete vyplnit sami před zápisem a přinést je k zápisu již vyplněné.


Jednotlivé formuláře si můžete stáhnout níže:

Zápisní list dítěte 

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání 

Žádost o odklad povinné školní docházky


 

Desatero pro rodiče předškoláků