ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE | Základní škola Nýrsko, Komenského ulice

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE

Rozvrhy hodin

Rozvrhy hodin - 1. stupeň

1.stupeň 2018-19

Rozvrhy hodin - 2. stupeň

2. stupeň 2018-19

 

Žádost o přijetí dítěte

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání


1.Zákonný zástupce dítěte:

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Místo trvalého pobytu:

2.Ředitel školy:

Jméno a příjmení: Mgr.Ivan Pavlík

Škola: Základní škola a Mateřská škola Nýrsko, Komenského ul. 250

Žádám o přijetí svého dítěte: ………………………………………………………………

Nar.: ……………………….. k předškolnímu vzdělávání do Základní školy a Mateřské

školy Nýrsko, Komenského ul.520 – MŠ Palackého ve školním roce 2018/2019

Doplňující informace k žádosti(celodenní, polodenní, blízkost bydliště, sourozenec,…..):

V Nýrsku dne: podpis zákonného zástupce: …………………..

Plná moc

Já výše podepsaná(ý): …………………………………………………….

Narozena (narozený): ……………………………………………………..

Bydliště: ……………………………………………………..

Tímto zmocňuji

Pana (paní): ……………………………………………………..

Narozeného (narozenou): ……………………………………………………..

Bydliště: ………………………………………………………

K jednání v záležitostech týkajících se předškolního vzdělávání našeho dítěte

V Nýrsku dne:

zmocnitel: ………………….. zmocněnec: …………………
 

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ