PŘÍRODOPIS - 6. TŘÍDA - ING. L. CVACHOVCOVÁ | Základní škola Nýrsko, Komenského ulice

PŘÍRODOPIS - 6. TŘÍDA - ING. L. CVACHOVCOVÁ

Rozvrhy hodin

Rozvrhy hodin - 1. stupeň

1.stupeň 2018-19

Rozvrhy hodin - 2. stupeň

2. stupeň 2018-19

 

Přírodopis - 6. třída - Ing. L. Cvachovcová

Mikroskop

Prvoci

Ploštěnci

Měkkýši 

Členovci I.

Členovci II.

Hmyz s proměnou nedokonalou

Hmyz s proměnou dokonalou

Brouci

Botanika

Řasy

Mechorosty

Cévnaté rostliny

Výtrusné rostliny

Nahosemenné rostliny

Společenství lesa

Stopkovýtrusné houby

Vřeckovýtrusné houby 

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ