PRVOUKA - MGR. D. ZBORNÍKOVÁ | Základní škola Nýrsko, Komenského ulice

PRVOUKA - MGR. D. ZBORNÍKOVÁ

Rozvrhy hodin

Rozvrhy hodin - 1. stupeň

1.stupeň 2018-19

Rozvrhy hodin - 2. stupeň

2. stupeň 2018-19

 

Prvouka - Mgr. D. Zborníková

ROZMANITOSTI PŘÍRODY:

Podzim v sadu

Ovocné stromy na podzim

Přírodniny a lidské výtvory

Vše kolem nás

Délka

Hmotnost

Podzim na poli

Ovoce a zelenina

Přírodniny

Přichází jaro

Kde žijí

Rok - jaro

Čtyři roční období 

Podzim na zahradě

Lesní živočichové

Jaro je tu

Včela medonosná

Jaro

Horniny a nerosty

Oběh vody v přírodě

Jehličnaté a listnaté stromy 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ:

Průběh lidského života

Úraz

Lidské tělo

Nemoc

Správná výživa

Čistota

Jíme zdravě

Jsem nemocný

Potraviny

Lidské tělo

Kostra

Zuby

Vnitřní ústrojí

Vnitřní ústrojí a jeho fce

Třídíme odpad 

LIDÉ A ČAS:

Bezpečnost cestou do školy

Roční období

Naše třída

Měsíce v roce

Hodiny

Rok

Volný čas

Oblečení

Týden, den, měsíc

Povolání

Jak to bylo dříve

Čtyři roční období 

Můj den

Režim dne

MÍSTO, KDE ŽIJEME:

Naše obec

Bezpečí na silnici

Ve škole

Mimořádná událost II.

Mije bydliště

Chráníme přírodu

Krajina

Nýrsko

Město - vesnice

Cestou do školy

Obec - ochrana ŽP

Naše město - vesnice 

Krajina v okolí Nýrska

Mimořádná událost

LIDÉ KOLEM NÁS:

Pokojové rostliny

Malý bezpečnostní testík 

Domácí mazlíčci

Na stavbě

Náš byt, náš dům

Práce dospělých

Povolání

Kde pracují? 

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ