MATEMATIKA - 8. TŘÍDA - MGR. P. BROŽOVÁ | Základní škola Nýrsko, Komenského ulice

MATEMATIKA - 8.  TŘÍDA - MGR. P. BROŽOVÁ

Rozvrhy hodin

Rozvrhy hodin - 1. stupeň

1.stupeň 2018-19

Rozvrhy hodin - 2. stupeň

2. stupeň 2018-19

 

Matematika - 8. třída - Mgr. P. Brožová

ČÍSLO A PROMĚNNÁ:

Mnohočleny

Rovnice I.

Rovnice - ekvivalentní úpravy

Mnohočleny - vzorce

Slovní úlohy

Lineární rovnice

Slovní úlohy II.

GEOMETRIE:

Pythagorova věta

Užití Pythagorovy věty

Kruh, kružnice

Kružnice a přímka

Tečna v bodě

Dvě kružnice

Thaletova věta

 

 

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ