MATEMATIKA - 7. TŘÍDA - MGR. P. BROŽOVÁ | Základní škola Nýrsko, Komenského ulice

MATEMATIKA - 7. TŘÍDA - MGR. P. BROŽOVÁ

Rozvrhy hodin

Rozvrhy hodin - 1. stupeň

1.stupeň 2018-19

Rozvrhy hodin - 2. stupeň

2. stupeň 2018-19

 

Matematika - 7. třída - Mgr. P. Brožová

ČÍSLO A PROMĚNNÁ:

Procenta - zkoušení

Procenta - slovní úlohy

Zlomky

Celá čísla

ZÁVISLOSTI, VZTAHY, PRÁCE S DATY:

Pravoúhlá soustava souřadnic

Přímá úměrnost

Nepřímá úměrnost

Trojčlenka

Poměr

Měřítko map a plánů

GEOMETRIE:

Konstrukce SUS

Konstrukce USU

Kružnice troj. opsaná

Kružnice troj. vepsaná 

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ