MATEMATIKA - 6. TŘÍDA - MGR. P. BROŽOVÁ | Základní škola Nýrsko, Komenského ulice

MATEMATIKA - 6. TŘÍDA - MGR. P. BROŽOVÁ

Rozvrhy hodin

Rozvrhy hodin - 1. stupeň

1.stupeň 2018-19

Rozvrhy hodin - 2. stupeň

2. stupeň 2018-19

 

Matematika - 6. třída - Mgr. P. Brožová

ČÍSLO A PROMĚNNÁ:

Násobek, dělitel

Dělitelnost PČ

Přirozená čísla

Slovní úlohy PČ

Desetinná čísla

Slovní úlohy DČ

 Celá čísla II.

GEOMETRIE:

Úhel a jeho velikost

Úhel (stupně, minuty)

 Osová souměrnost

Trojúhelník

Konstrukce SSS

Středová souměrnost

Útvary souměrné 

Krychle, kvádr 

 Těžnice a výšky 

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ