MATEMATIKA - 4. TŘÍDA - MGR. M. SKALOVÁ | Základní škola Nýrsko, Komenského ulice

MATEMATIKA - 4. TŘÍDA - MGR. M. SKALOVÁ

Rozvrhy hodin

Rozvrhy hodin - 1. stupeň

1.stupeň 2018-19

Rozvrhy hodin - 2. stupeň

2. stupeň 2018-19

 

Matematika - 4. třída - Mgr. M. Skalová

ARITMETIKA:

Převody jednotek

Zaokrouhlování čísel

Zlomky z čísla

Písemné sčítání a odčítání

Písemné násobení

Písemné dělení

Písemné a pamětní +,-

Pamětní násobení 10,100,1000

Pamětní dělení

Pamětní násobení II.

Pamětní dělení II.

Pamětní +,- II.

Slovní úlohy

Opakování - +,-, násobení, dělení

Opakování II.

Závěrečné opakování

GEOMETRIE:

Obvod obdélníku, čtverce

Vztahy přímek

 Převody jednotek - souhrnné

Jednotky délky

Pravoúhlá soustava souřadnic

Konstrukce trojúhelníku

Rýsování geometrických tvarů - obdélník

Kružnice, koule

Krychle, kvádr

Rovnoběžky, kolmice

Jednotky hmotnosti, délky, objemu

Čtverec, obdélník

Závěrečné opakování 

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ