PLÁNOVANÉ AKCE | Základní škola Nýrsko, Komenského ulice

PLÁNOVANÉ AKCE

Rozvrhy hodin

Rozvrhy hodin - 1. stupeň

1.stupeň 2018-19

Rozvrhy hodin - 2. stupeň

2. stupeň 2018-19

 

Plánované akce

 

1. pololetí 

ZÁŘÍ 

předávání informací rodičům nově přijatých dětí

informace o stravném, řádu školy, provozu, aktivitách /ústně, nástěnky s informacemi/ 

přenos nabídky kroužků pořádaných DDM Nýrsko 

18. 9. 2018 Sportovní odpoledne s rodiči od 16.00 hod. 

ŘÍJEN

2. 10. 2018 Vystoupení kouzelníka Rena v MŠ 

zahájení Angličtiny pro předškolní děti

10. 10. 2018 Exkurze předškolních dětí do svíčkárny RODAS Plzeň 

24. 10. 2018 divadlo v DDM "Maxipes Fík" 

podzimní prázdniny 29.- 30.10.2018 

soutěž ve sběru kaštanů a žaludů

vystoupení dětí s pásmem na "Vítání občánků města Nýrska" - celoroční akce dle potřeb MěÚ 

LISTOPAD 

vánoční fotografování dětí 

8. 11. 2018 Divadlo v MŠ "Podzim"

Vyhodnocení soutěže ve sběru kaštanů a žaludů

PROSINEC 

mikulášská nadílka

vánoční besídky pro rodiče

vystoupení dětí s vánočním programem na MěÚ Nýrsko a v klubu seniorů

koledování sponzorům 

vánoční nadílka v MŠ 

LEDEN 

23. 1. 2018 divadlo v MŠ "Zima"

zimní turisticko-naučná vycházka tématicky zaměřená na pomoc lesním zvířátkům 

ÚNOR 

karneval v MŠ

návštěva expozic v Muzeu KH v Nýrsku

1. 2. 2019 pololetní prázdniny

4. - 10. 2. 2019 jarní prázdniny 

BŘEZEN 

orientační screeningové vyštření předškolních dětí před zápisem do ZŠ (dle zájmu rodičů)

vítání jara - "Den v přírodě" 

divadlo v MŠ 

DUBEN

zápis dětí do ZŠ

"Velikonoční zajíček" v MŠ

velikonoční koledování u sponzorů

návštěva MěÚ Nýrsko s kulturním programem 

18. 4. 2019 velikonoční prázdniny

KVĚTEN 

zahájení plaveckého výcviku

fotografování - společné foto třídy 

koncert v ZUŠ pro předškolní děti

zápis do MŠ spojený se dnem otevřených dveří 

vystoupení dětí s kulturním programem v klubu seniorů 

ČERVEN 

oslava MDD - sportovní odpoledne ve spolupráci s SDH Nýrsko

školní celodenní výlet 

návštěva předškolních dětí v ZŠ

slavnostní rozloučení s předškoláky

 

V průběhu školního roku budou akce doplňovány podle aktuální nabídky divadelních společností a ostatních organizátorů programů i činností pro děti. Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ