VZDĚLÁVACÍ PROGRAM | Základní škola Nýrsko, Komenského ulice

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Nepřehlédněte

Rozvrhy hodin

Rozvrhy hodin - 1. stupeň
1.stupeň 2017-18

 Rozvrhy hodin - 2. stupeň
2. stupeň 2017-18

 

Vzdělávací program

 ,,Jdeme na to od lesa"

 

Vychází z cílů, nabídky očekávaných výstupů v RVP PV a z našich poznatků a zkušeností získaných v průběhu uplynulých let.

Uspořádání témat udává sama příroda a její roční rytmus. Děti prožívají rytmus změn ročních období a přírodních jevů. Učí se hrou a smyslovými zážitky v souladu se svými aktuálními potřebami. Příroda napomáhá větší psychické pohodě dětí a zároveň více motivuje k touze o poznávání. Pobyt v přírodě pomáhá v rozvoji obratnosti a koordinace. Nabízí dítěti objevit, zcela přirozeným  způsobem, hranice svých sil, podporuje zdravé budování sebedůvěry a důvěry ve své schopnosti. Pozorování, zkoumání a objevování přírody je, mimo jiné, hlavní zaměření naší vzdělávací nabídky.

  

Naše motto:

                                                                                                                                                                                                                         ,,Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá" 

                                                                                  

  Filozofií naší školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich schopností, zájmů a potřeb. Máme snahu vést děti k sounáležitosti s rodným místem, se svým regionem - šumavskou přírodou. Obsah a forma je každoročně předmětem hodnocení (viz roční hodnocení školy), jehož výstupy slouží k úpravám nebo změnám v plánu. 

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ