Po roce 1590 byl pravděpodobně vybudován renesanční zámek na místě středověkého hrádku. A to pány Račíny z Račína.

 Jan Ferdinand Desfours v roce 1731 zahájil přestavbu hrádeckého zámku a to tak, že před starým renesančním zámkem nechal vystavět nový barokní zámek.

Zámek měl svou známou věž, která bývala chloubou Hrádku a jeho dominantou na pohled zdálky. Věž se zřítila 26. července 1976, tedy 245 let po výstavbě nového zámku. Věž byla třípatrová s mansardovou střechou a byla vystavěna na starších základech věže. Asi ve dvou třetinách věže začínalo už jen dřevěné schodiště. V tomto vrchním prostoru bývaly na všechny strany hodiny a později už jen zvon. Nákres věže se zachoval v Okresním archivu.

V průčelí je vstup do zámku, nad ním je v prvním patře balkon s mřížovým zábradlím. Nad balkonem je ve štítu velký erb Desfoursů. Levé křídlo bylo v přízemí zakončeno salla terrenou se vstupem do zámecké zahrady a třípatrovou věží. Pravé křídlo je stavěno na renesančních základech a v zadní části má lomené schody do prvního patra. V prvním patře v pravé části byla jídelna a pokoje pro hosty. Ve střední části velký salon s výstupem na balkon a v levé části byly prostory pro panstvo. Za pravým zadním křídlem byla přistavena později kaple sv. Valburgy se vstupem ze zámku i zvnějšku.

Nová část zámku sloužila jako venkovské sídlo. Stará pak pro výkon správní a hospodářské funkce.

Zámek je dochován dodnes. Koncem roku 2000 zámek zakoupila sušická firma Šumavaplan spol s r.o., zastoupená Ing. arch. Pavlem Lejskem. Po mnoha letech byly zahájeny práce směřující k záchraně tohoto architektonicky nesmírně vzácného objektu. V letech 2000 - 2001 bylo provedeno základní stavební a statické zajištění objektu, v letech 2002 - 2003 bylo provedena rekonstrukce krovu a výměna střešní krytiny. Byly zahájeny restaurátorské práce v objektu. Většinu prací zajišťovali místní firmy. Veřejnosti je přístupná kaple patřící k zámku, při bohoslužbě, která se konná 1x za měsíc. V kapli jsou pořádány koncerty duchovní hudby.

"V roce 2005 a následujícím byla zahájena oprava a restaurování zámecké fasády, kdy byl zvolen postup od hlavního průčelí nového zámku směrem k renesanční části. Opravu fasády prováděla firma specializující se na památky Ing. Karel Mikeš z Římova. Součástí této opravy je celková obnova oken i dveří. Renovaci prováděla firma Truhlářství Zdeněk Lísa z Hrádku u Sušice. V roce 2006 dále proběhlo restaurování historických krbových kamen restaurátorskou firmou Mgr. Tomáš Teska z Čimelic."

V roce 2007 byla provedena kompletní oprava jižní fasády (fasáda do zámeckého parku) a sgrafitová výzdoba části dvora. Práce byly prováděny pod vedením firmy SUK-STAVBY s.r.o. Byly zahájeny terénní úpravy před hlavním průčelím objektu zámku a stavební úpravy uvnitř objektu; rovněž pokračovaly restaurátorské práce ve vnitřních prostorách - hlavní vstupní prostor, sál.

Každoročně v letních měsících, ve spolupráci majitele zámku, Obce Hrádek a Sboru dobrovolných hasičů v Hrádku tradičně probíhá Zámecké kulturní léto - Dětský den, hudební zábavy a divadelní představení apod.

V období 14.8.2008 – 24.6.2010 probíhala zásadní rekonstrukce v rámci projektu "Společenské, kulturní a ubytovací centrum". Projekt přeměny zdevastovaného zámku podpořili finančně: Program záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR, granty Plzeňského kraje a Regionální operační program Evropské unie NUTS II Jihozápad (Revitalizace a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu).

Text a foto: OÚ Hrádek 
 
Další informace: www.zamekhradek.cz
 

Reklama – Google

Reklama

Hotel Svatý Tomáš
Hotel Svatý Tomáš
Penzion PUPÍK, Modrava
Pension Klose
Boubín
Pension Klose
Penzion Klose
Chata Modrava
Chata Modrava
Klostermannova chata, Modrava
Klostermannova chata, Modrava
AUTOSPOL PLUS spol. s.r.o.
Pivovar LYER Modrava
Pivovar LYER Modrava
Zemědělská výroba, sítotisk - potisk reklamních tašek, pytlů,...
Secesní dům na okraji městečka, apartmány v prvorepublikovém stylu. Sauna, parní sud. Nádherný výhled.

Reklama – Google