Po roce 1590 byl pravděpodobně vybudován renesanční zámek na místě středověkého hrádku. A to pány Račíny z Račína.

 Jan Ferdinand Desfours v roce 1731 zahájil přestavbu hrádeckého zámku a to tak, že před starým renesančním zámkem nechal vystavět nový barokní zámek.

Zámek měl svou známou věž, která bývala chloubou Hrádku a jeho dominantou na pohled zdálky. Věž se zřítila 26. července 1976, tedy 245 let po výstavbě nového zámku. Věž byla třípatrová s mansardovou střechou a byla vystavěna na starších základech věže. Asi ve dvou třetinách věže začínalo už jen dřevěné schodiště. V tomto vrchním prostoru bývaly na všechny strany hodiny a později už jen zvon. Nákres věže se zachoval v Okresním archivu.

V průčelí je vstup do zámku, nad ním je v prvním patře balkon s mřížovým zábradlím. Nad balkonem je ve štítu velký erb Desfoursů. Levé křídlo bylo v přízemí zakončeno salla terrenou se vstupem do zámecké zahrady a třípatrovou věží. Pravé křídlo je stavěno na renesančních základech a v zadní části má lomené schody do prvního patra. V prvním patře v pravé části byla jídelna a pokoje pro hosty. Ve střední části velký salon s výstupem na balkon a v levé části byly prostory pro panstvo. Za pravým zadním křídlem byla přistavena později kaple sv. Valburgy se vstupem ze zámku i zvnějšku.

Nová část zámku sloužila jako venkovské sídlo. Stará pak pro výkon správní a hospodářské funkce.

Zámek je dochován dodnes. Koncem roku 2000 zámek zakoupila sušická firma Šumavaplan spol s r.o., zastoupená Ing. arch. Pavlem Lejskem. Po mnoha letech byly zahájeny práce směřující k záchraně tohoto architektonicky nesmírně vzácného objektu. V letech 2000 - 2001 bylo provedeno základní stavební a statické zajištění objektu, v letech 2002 - 2003 bylo provedena rekonstrukce krovu a výměna střešní krytiny. Byly zahájeny restaurátorské práce v objektu. Většinu prací zajišťovali místní firmy. Veřejnosti je přístupná kaple patřící k zámku, při bohoslužbě, která se konná 1x za měsíc. V kapli jsou pořádány koncerty duchovní hudby.

"V roce 2005 a následujícím byla zahájena oprava a restaurování zámecké fasády, kdy byl zvolen postup od hlavního průčelí nového zámku směrem k renesanční části. Opravu fasády prováděla firma specializující se na památky Ing. Karel Mikeš z Římova. Součástí této opravy je celková obnova oken i dveří. Renovaci prováděla firma Truhlářství Zdeněk Lísa z Hrádku u Sušice. V roce 2006 dále proběhlo restaurování historických krbových kamen restaurátorskou firmou Mgr. Tomáš Teska z Čimelic."

V roce 2007 byla provedena kompletní oprava jižní fasády (fasáda do zámeckého parku) a sgrafitová výzdoba části dvora. Práce byly prováděny pod vedením firmy SUK-STAVBY s.r.o. Byly zahájeny terénní úpravy před hlavním průčelím objektu zámku a stavební úpravy uvnitř objektu; rovněž pokračovaly restaurátorské práce ve vnitřních prostorách - hlavní vstupní prostor, sál.

Každoročně v letních měsících, ve spolupráci majitele zámku, Obce Hrádek a Sboru dobrovolných hasičů v Hrádku tradičně probíhá Zámecké kulturní léto - Dětský den, hudební zábavy a divadelní představení apod.

V období 14.8.2008 – 24.6.2010 probíhala zásadní rekonstrukce v rámci projektu "Společenské, kulturní a ubytovací centrum". Projekt přeměny zdevastovaného zámku podpořili finančně: Program záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR, granty Plzeňského kraje a Regionální operační program Evropské unie NUTS II Jihozápad (Revitalizace a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu).

Text a foto: OÚ Hrádek 
 
Další informace: www.zamekhradek.cz
 

Reklama od přátel z Googlu

Reklama

Rodenstock Klatovy
Rodenstock Klatovy
Country saloon Beňovy
Country saloon Beňovy
Pivovar LYER Modrava
Pivovar LYER Modrava
Hotel Svatý Tomáš
Hotel Svatý Tomáš
Penzion U Pstruha, Modrava
Penzion U Pstruha, Modrava
Pension Klose
Boubín
Pension Klose
Penzion Klose
Chata Modrava
Chata Modrava
Klostermannova chata, Modrava
Klostermannova chata, Modrava
Výroba dopravních značek, reklamních a orientačních tabulí. Zemědělská výroba a doprava.
Cenově výhodné ubytování, příjemné prostředí, sklípek, venkovní posezení, vlastní parkoviště. (*I)

Reklama od přátel z Googlu