Abraham LÖBL - obchodník, v roce 1734 a 1742 byl jmenován zemským delegátem plzeňského kraje. Stál v úzkém obchodním spojení s hrabětem Palmem na Bystřici.

 MUDr. Benedikt FEDERER ( ? 1830 – 14.10.1902) – lékař, městský poslanec, řečník. Za svůj přínos pro město byl jmenován tehdejší městkou radou čestným občanem.

Moritz KOHNER - (1818 Nýrsko – 1877 Lipsko) – obchodník. Od r.1868 předseda žid. náboženské obce v Lipsku. R. 1860 založil Svaz německých izraelitských obcí, jehož byl až do své smrti předsedou.

Rabín Max REISER ( 1839 Hausbrun, okres Malacky, na Slovensku – 5.1.1913 Nýrsko) –tuto funkci rabína (titul duchovního vůdce židovské komunity) vykonával v Nýrsku od r.1876 až do své smrti. Přednášel ve spolku učitelů okresu Nýrsko a byl též literárně činný. Napsal tři knihy :      

  • „Rätsel“ - „Hádanky“ - v hebrejštině
  •  „Biedermanner“ - „Bodří mužové“ - život, růst a vzestup zbožných a učených mužů
  •  Spis rabínské moudrosti, talmudských odstavců, rozhovorů a vyprávění pro školu a dům v      německém překladu.
Wilhelm a Regina Ecksteinovi

Wilhelm ECKSTEIN - ( 7.5.1851 ? – 17.7. 1925 Nýrsko) – přeložil r. 1895 z Vídně do Nýrska továrenský podnik, který dosáhl brzy evropského významu, brusírnu optických skel Wilhelm Eckstein a spol. Tento podnik měl vliv na zlepšení životní úrovně obyvatel a vzrůst počtu domů. Jako první městský rada podporoval pokrok v obci a byl jmenován čestným občanem. Založil se svou manželkou Reginou, která pocházela ze staré nýrské židovské rodiny Fleischl – Janovický, Nadaci pro chudé.

(c) Text: Irena Vaňkátová, Muzeum Královského hvozdu o.s.

Reklama – Google

Reklama

Pivovar LYER Modrava
Pivovar LYER Modrava
Hotel Svatý Tomáš
Hotel Svatý Tomáš
Penzion PUPÍK, Modrava
Pension Klose
Boubín
Pension Klose
Penzion Klose
Chata Modrava
Chata Modrava
Klostermannova chata, Modrava
Klostermannova chata, Modrava
AUTOSPOL PLUS spol. s.r.o.
Komplexní služby spojené s pohřby. Sjednání obřadu, převozy zesnulých, náhrobní zboží a další služby. (*I)
Roubenka 2 km od Vimperka pod Boubínem. Ideální výchoziště, velmi prostorné a komfortní, velká zahrada s venkovním bazénem, WiFi. (*I)

Reklama – Google