Setkání. Obrazy Markéty Myškové v žihobecké galerii Netopýr

Vernisáž výstavy Markéty Myškové se koná v sobotu 6. července 2024 v 15 hodin. Výstava potrvá do 31. října 2024.
Galerie Netopýr, 342 01 Žihobce 15

Markéta Myšková, malířka, kreslířka a fotografka, zachycuje na svých jemných, zadumaných, od figur očištěných obrazech krajinu se všemi proměnami způsobenými lidskou činností nebo přírodními ději. Staré i novější domy, aleje stromů u silnic i ve volném prostoru, louky, mlýny, rybníky. Město je pro ni také krajinou, někdy uklidňující, někdy méně vlídnou.

Po dětství a mládí v Praze se Markétě Myškové stalo domovem a inspirací středočeské Dubé a jeho okolí. Zdejší rozmanitá, malebná příroda, ale i zásahy lidské činnosti do ní, jsou nejčastějším motivem jejích obrazů a kreseb. Celkové pohledy se střídají se zaměřením na určitý výsek či prvek v krajině, obzor nemusí být pokaždé zachycen. V tvorbě Markéty Myškové najdeme i městskou krajinu, oproštěnou však od lidského elementu, který by působil rušivě. Obrazy a kresby vždy prozrazují hluboké vcítění a přesvědčivě vyjadřují náladu místa. Někdy uhranou svým klidem, někdy mají nádech jemné nostalgie či smutku po tom, co bylo, ještě je, ale nemusí trvat.


Reklama – Google