Denně aktuální informace | Šumava Net ubytování Šumava, Lipno na Šumavě

Šumava, ubytování Šumava, Lipno, ubytování, penziony, hotely, lyžování, cyklotrasy - Šumava Net.CZ

Šumava a ubytování Šumava a ubytování Lipno, cykloturistika a sport, kultura na Šumavě, lyžování Šumava jsou témata portálu ŠumavaNet.CZ.

Obsah: Denně aktuální informace | Šumava Net ubytování Šumava, Lipno na Šumavě

Denně aktuální informace

VLTAVA - INFORMAČNÍ SERVIS PRO VODÁKY

CHYBA : požadovaný dokument neexistuje nebo byl smazán (tab= vltava, id= 8)

Orientační místa pro vodáky:

Říční kilometr

 

 

416,6

Borová Lada

Nástupní místo

408,3

Polka                  

Odpočinkové místo

403,0

Horní Vltavice    

N, O, tábořiště, půjčovna lodí VOTUS

395,9

Lenora – Houžná

N, tábořiště

393,5

Lenora, rechle     

N, půjčovna lodí VOTUS, krytý most

390,0

Soumarský most 

N, O, Výstupní místo, tábořiště

376,7

soutok Teplé a Studené Vltavy

 

373,5

Pěkná                  

V, O, N u silničního můstku vlevo

363,7

Nová Pec             

za silničním mostem vpravo, tábořiště

Délky splouvaných úseků:

Borová Lada – Horní Vltavice         

13,6 km

Horní Vltavice – Lenora (Houžná)    

7,1 km

Lenora – Soumarský most                  

5,1 km

Soumarský most – Pěkná                 

16,3 km

Pěkná – Nová Pec                              

9,8 km

Řeka Vltava pramení na Šumavě asi 1,5 km jihovýchodně od Černé hory ve výšce 1172 m. nad mořem. Od pramene až po Borová Lada se nazývá Černý potok. Od Borových Lad po se řeka jmenuje Teplá Vltava, od soutoku se Studenou Vltavou na říčním kilometru 376,7 již pouze Vltava.

Protože velká část  řeky protéká národním parkem, splouvání je regulováno Návštěvním řádem Správy národního parku Šumava.

Úsek od pramene po Borová Lada je zakázáno splouvat.

Úsek z Borových Lad do obce Lenora je povoleno splouvat vždy od 15. března do 31. května každého roku. Od 1. května je povoleno splouvat až do Nové Pece, tedy celý tok horní Vltavy nad Lipenským jezerem. Za příznivého jarního počasí a dostatečného stavu vody při jarním tání se v květnu jedná o velmi krásný dvoudenní vodácký výlet vhodný pro středně zkušené vodáky. 

Úsek od Polky až po Lenoru opouští území národního parku a splouvání tohoto úseku není  nijak regulováno. V praxi to znamená, že řeka je sjízdná z Polky pouze za příznivého stavu vody. Jsou zde padlé stromy, které pracovníci Povodí Vltavy odstraňují nepříliš často. Obvyklý start je v období od 1. června v obci Horní Vltavice pod silničním mostem. Zpočátku má řeka ještě charakter horské bystřiny s několika ostrými meandry, asi po 2 kilometrech se koryto rozšíří a řeka již teče klidně.Protéká nádhernou krajinou a i vodácky je zajímavá. Za běžného stavu vody je úsek vhodný i pro začátečníky a rodiny s dětmi.

Úsek z Lenory do Pěkné je povoleno splouvat od 1. května do 31. října každého roku. Dále je splouvání omezeno stavem vody. Pokud vodočet na Soumarském mostě klesne pod kritickou hranici, vydá SNP zákaz splouvání.

Převážná část řeky protéká prvními zónami národního parku, je zde velmi krásná krajina, která za letního počasí slibuje nezapomenutelný zážitek. Tok je již klidný, splouvání je vhodné pro začátečníky a rodiny s dětmi.

Z hlediska ochrany přírody je nezbytně nutné dodržovat všechna omezení vydaná Správou NP, aby nedocházelo k ničení jedinečných rostlin a živočichů v řece.

Úsek z Pěkné do Nové Pece je povoleno splouvat od 1. května do 31. října každého roku. Jiné omezení na tomto úseku není. Jedná se o vodácky celkem nudný úsek, poslední dva až tři kilometry voda již téměř stojí vzhledem ke vzdutí Lipna. Úsek je vhodný i pro úplné začátečníky.

Informace pro vodáky pro Vás přináší
VOTUS - půjčovna lodí
www.votus.cz

Inzerujte: ubytování Šumava - penziony na Šumavě - firmy Šumava

INZERUJTE U NÁS - a získejte další zákazníky
www stránky pro firmy, ubytování i obce.
Propagujte vaše stávající www - kontakty viz níže…

Šumava Net.CZ - vyhledávání

Patička: VLTAVA - INFORMAČNÍ SERVIS PRO VODÁKY