| OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

Obecní úřad

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Rozpočet 2007

   R O Z P O Č E T   na rok  2007

------------------------------------------------------

                                               P Ř Í J M Y

 

Daň z příjmu fyz.osob – závislá činnost          780.000,-

                                      výnos                                               280.000,-

                                      srážka                                                 50.000,-

Daň z příjmu práv.osob                                                          900.000,-

Daň z přidané hodnoty                                                          1.400.000,-

Poplatky za odpad                                                                  250.000,-

Poplatky ze psů                                                                        10.000,-    

Správní poplatky                                                                        6.626,-

Daň z nemovitostí                                                                   390.000,-

Dotace KÚPK – státní správa                                                    13.374,-

                                               --------------------------------------------------

                                               daňové příjmy + poplatky      4.080.000,-

Z – nájem pozemků                                                                     4.000,-

VH – vodné                                                                            250.000,-

KD – nájem                                                                               6.000,-

BH – nájem, zál.plyn                                                               660.000,-

NBH – nájem                                                                            54.000,-

MH – nájem obecních pozemků                                                  2.000,-

ŽP – poplatky za odpad práv.osob                                              4.000,-

F – úroky                                                                                   2.000,-

MS – dividendy ČS                                                                  18.000,-

                                              

 

PŘÍJMY CELKEM                                   5.080.000,- Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  R O Z P O Č E T    na rok  2007

-------------------------------------------------------------

V Ý D A J E

 

LH – sazenice, práce                                   20.000,-

D – oprava komunikací Slivonice                                   300.000,-

       parkoviště u čp.49 Velký Bor                                  450.000,-

       dopr.obslužnost, zimní údržba, dopr.značení          220.000,-    

VH – el.energie, opravy poplatky                                   270.000,-

ZŠ, MŠ –  příspěvky na žáky                                         220.000,-

ZŠ – splátka školy (Svéradice)                                       100.000,-

MLK – knihy, časopisy, OOV                                         15.000,-

Kr – kronika                                                                    10.000,-

KD – el.energie, plyn, oprava WC                                 105.000,-

SP – vydávání místních novin                                           3.000,-

        bezdrátový rozhlas do všech obcí                          400.000,-

Ku – dárkové balíčky, příspěvky naroz.dětem                  15.000,-    

TJ – příspěvky Velký Bor, Jetenovice                              20.000,-

BH – plyn, el.energie                                                     340.000,-

VO – el.energie, opravy                                                   80.000,-

          rekonstrukce Jetenovice                                       200.000,-

MH – práce v obcích, koupě pozemků pod st.parcely    165.000,-    

ŽP – odvoz odpadů                                                      400.000,-

OP – zeleň před prodejnou V.Bor                                    20.000,-    

PO – opravy, školení, příspěvky VB, Jet., Sliv.               37.000,-    

ZO – mzdy, soc. a zdr. pojištění, cestovné, školení       580.000,-

MS – mzdy, pojistné, knihy, počítač, internet, dárk.bal.  443.000,-

F – poplatky bance, úroky z úvěru, pojistné budov          66.088,50

F – splátky FÚ                                                              360.000,-

FV – vratka dotace volby                                                39.111,50

Ost – členské příspěvky                                                    5.000,-

CELKEM                                                                    4.883.200,-

Splátky úvěru                                                                  196.800,-

 

VÝDAJE  CELKEM                           5.080.000,- 

 

Vyvěšeno:   13.11.2006                                        sejmuto: 29.11.2006

 

Rozpočet schválen Zastupitelstvem obce Velký Bor dne :  29.11.2006

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ