| OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

Obecní úřad

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Závěrečný účet 2004 - výdaje

ROZPOČTOVÉ  VÝDAJE

Text                                                               schv.rozpočet             změny             skutečnost

 

Lesní hopodářství – mzdy, mater.                          5                               5                       4,96

                                práce                                  10                             17                     17,10

                                správa v LH                         0                               5,5                    5,52

Silnice – opravy běžné                                      200                            19                     18,97

Pitná voda – materiál, mzdy, voda                      30                              30                    32,97

                     elektřina                                      100                            100                    93,50

                     opravy a služby                             45                              95                  105,78

                    poplatky za odběr podz.vod           15                                55                    40,80

ČOV –            odběr vzorků odp.vod                10                               18                    19,84

Základní škola – oprava                                      0                                 0                      2,78

                            plyn                                        0                                 0                     0,32

                            elektřina                                  0                                 0                      5,04

                            příspěvky na žáky                150                             162                  164,16

                            majetkové vypořádání          100                             100                    90,00

Knihovna – knihy, časopisy                               10                               10                      8,71

                    mzdy                                               5                                 5                      4,79

Kulturní dům – materiál, mzdy                              6                               12                    18,98

                          DDHM – bojler                         0                                 6                      5,23

                          plyn, elektřina                          19                               19                    16,90

                          opravy                                    25                                 5                      1,06

Kapličky – el.energie                                           0                                 2                      2,05

Sdělovací prostředky                                           0                                 3                      3,00

Kultura – květiny na koncert                                0                                 1                      1,52

Tělovýchovná jednota – příspěvky                     10                                13                    12,66

Bytové hosp. – stavba bytů čp.49,50               600                           2 827,15          2 782,67           

                         práce, materiál, opravy               0                                 0                     42,71

Veřejné osvětlení – opravy                                20                               20                    14,69

                                elektřina                            40                               40                    47,28

Příspěvek na plynofikaci                                      0                                 6,24                6,24

Obec – práce v obci, mzdy                               60                                 60                  53,82

            pozemky                                                 0                                  0                     4,00  

            plyn OD                                                  0                                 13                  15,10

Odvoz odpadů – nebezpečný                            20                                15                   14,99

                           komunální                             180                             250                 244,86

Péče o veřejnou zeleň  - okolí školy                 350                               310                 310,11

Přestupková komise – HD                                  0                                  2                     2,00

Hasiči – opravy, údržba, mater.,přísp.               10                                31,4                32,40

Zastupitelstvo obce – mzdy                             430                             430                 401,71                             

                                 pojistné                          80                             100                 117,72

                                 cestovné, školení            20                                20                   26,26

Volby – EP                                                       0                                 34,79              34,79

              Zastupitelstva + Senát                          0                                30,78              30,78

Místní správa – mzdy                                      250                             250                 239,40

                          pojistné                                   80                               80                    86,85

                          knihy – sbírky zákonů              10                               10                    13,49

                          DDHM, materiál                      10                               10                    10,27

                          plyn, elektřina                           40                               55                    60,75

                        poštovné                                      7                                 7                      5,89

                        telefony                                     20                               40                    36,53

                        školení, právní služby                   0                                 0                      4,00

                        služby – PC, internet                    0                               50                    42,75

                        cestovné                                      0                                 0                      1,80                      

                       dárkové bal.,občerstvení               0                                 6                    13,85

                        záloha – přístroj                           0                                 0                      2,00

                        daně, poplatky                             0                             263,5                268,17

                        stavba knihovny                       500                             500                  488,36

Financování – úroky z úvěru                                3                               10                    12,14

                        poplatky bance + pojištění         27                               36                    34,29

Ostatní činnosti – Radina,přísp.,dotace                 0                             231                  230,84

Ostatní fin.operace – vratka FÚ                           0                             150                  150,00

PŘEVODY MEZI ÚČTY                                   0                               20                    20,00

Celkem                                                    3 500,00                      6 594,36            6 580,15

 

                                   

 

 

 

 

Počáteční zůstatek na účtu k 1.1.2004                         49.229,11 Kč

+ úvěr a půjčka                                                      1.812.884,-  

                                               --------------------------------------------

                                                                              1.862.113,11 Kč

+ příjmy /účet 217/                                                 4.813.093,86 Kč

                                               --------------------------------------------

                                                                              6.675.206,97 Kč

- výdaje /účet 218/                                              -  6.560.167,70 Kč

                                               --------------------------------------------

- splátky úvěru                                                      -      50.000,-   

                                               --------------------------------------------

Konečný zůstatek na účtu k 31.12.2004                 65.039,27 Kč

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ