| OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

Obecní úřad

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Závěrečný účet 2004 - příjmy

     Závěrečný  účet  obce  VELKÝ  BOR

                                                           sestavený v tis. Kč

                                                                 rok  2004 

 

ROZPOČTOVÉ  PŘÍJMY

Text                                                               schv.rozpočet             změny             skutečnost

 

Daň z příjmu fyz.osob – záv.činnost                             590                  713                  712,80

Daň z příjmu fyz.osob – sam.výděl.činnost                   180                  165                  164,86

Daň z příjmu fyz.osob – výnosy                                     40                    50                    49,76

Daň z příjmu právnických osob                                   650                  785                  782,06

Daň z příjmu právnických osob za obce                           0                  263,50             263,50

Daň z přidané hodnoty                                             1 000               1 150               1 152,61

Správní poplatky                                                            2,92                 5,92                 6,49

Poplatek za odpad                                                      200                  200                  201,01

Poplatek ze psů                                                            10                    10                    11,55

Daň z nemovitostí                                                        370                  370                  368,64

Dotace – volby                                                               0                    65,57               65,57

Dotace – státní správa                                                    7,08                 7,08                 7,08

Dotace od kraje POV + hasiči                                       0                  143,40             143,40

Dotace od DSO – podíly k programům POV                 0                    60                    60,00

Dotace – kraj /obnova zeleně v okolí školy/                200                  200                  200,00

PŘEVODY MEZI ÚČTY                                              0                    20                    20,00

Příjmy z pronájmu pozemků                                            4                      4                      3,38

Příjmy z těžby dřeva                                                        0                   15                    15,35

Příjmy z vodného                                                        190                  213                  213,23

Příjem z prodeje školní tabule                                          0                       4                      4,00

Příjmy z pronájmu KD                                                  70                    25                    25,50

Příjmy z pronájmu bytů                                               180                  277                  277,61

Příjmy z pronájmu nebytových prostor                          35                   40                    39,79

Příjmy z pronájmu – hroby                                              0                      4                      4,00

Příjmy z pronájmu obec.ploch /pozemků/                        2                      2                     1,30

Příjmy z prodeje pozemků                                               0                     10                   11,15

Příjmy z pronájmu majetku                                              0                       2                     2,00

Příjmy – pojistná náhrada                                                0                       3                    3,00

Příjmy z odpadů – právnické osoby                                 5                       5                    3,99

Příjmy z prodeje zboží /popelnice/                                   0                       0                     0,75

Příjmy z dividend                                                           12                    18                   17,85

Příjmy z úroků                                                                 2                      1                    0,87

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem                                                                  3 550,00          4 831,47            4 833,10

 

                                                                      

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ