| OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

Obecní úřad

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Závěrečný účet 2003 - výdaje

ROZPOČTOVÉ  VÝDAJE

Text                                                                schv.rozpočet             změny             skutečnost

 

Lesní hopodářství – práce a mzdy                          20                                20                      25,66

Silnice – opravy běžné                                         150                              130                    128,93

Pitná voda – materiál, mzdy                                   15                                60                      57,87

                     elektřina                                           90                                90                    105,36

                     opravy a služby                                20                                30                      40,89

                     stavba vodovodu                         2 000                           2 000                 2 000,00

                     poplatky za odběr podz.vod             10                                10                        7,20

ČOV –            odběr vzorků odp.vod                   10                                25                      24,38

Základní škola – oprava                                                                          216                    215,95

                            plyn                                            5                                  5                     -16,10

                            elektřina                                   15                                15                       20,28

                            příspěvky na žáky                  195                              195                      152,51

Knihovna – knihy, časopisy                                 10                                   1                         1,70

                    mzdy                                                5                                   5                         5,27

Kulturní dům – materiál, mzdy                             10                                 10                         9,03

                          plyn, elektřina                           15                                 15                       18,57

                          opravy                                                                           50                       61,43

Kaplička Slivonice                                                                                   42                       43,97

Sdělovací prostředky                                                                                 0                         3,62    

Tělovýchovná jednota – příspěvky                      20                                   0                         2,16

Lékařská služba první pomoci – HD                                                          5                         4,87

Bytové hosp. – stavba bytů čp.49,50,17        1 591                          16 741                16 742,74

                         práce, materiál, opravy              60                                 60                       90,61

Veřejné osvětlení – opravy                                 50                                 10                       23,81

                                elektřina                             50                                 50                       45,52

Příspěvek na plynofikaci                                   151                               190                     190,00

Inženýrské sítě – práce                                                                            50                       53,01

Obec – práce v obci, mzdy                                83                                 83                        98,01

Odvoz odpadů – nebezpečný                              7                                  27                        26,55

                           komunální                             153                               170                      214,52

Péče o veřejnou zeleň                                                                             22                        22,21

Dům s pečov.službou – projekt                          50                                 50                        50,00

                                      přípravné práce           20                                 35                         35,66

Přestupková komise – HD                                                                                                    2,00

Hasiči – opravy, údržba, mater.                         50                                  27                        26,78

Zastupitelstvo obce – mzdy                             400                                450                      452,81

                                    pojistné                      105                                 105                     122,27

                                    cestovné, školení          25                                   25                       35,77

Volby – Parlament                                                                                  17                       17,39

Místní správa – mzdy                                      240                                240                     248,61

                          pojistné                                  85                                   85                       90,44

                          knihy – sbírky zákonů             15                                   15                       11,41

                          DDHM, materiál                    20                                    20                      13,42

                          plyn, elektřina                         30                                   30                       49,58

                        poštovné                                  10                                   10                         9,76

                        telefony                                    40                                   40                       35,68

                        školení, právní služby                                                       50                       25,80

                        služby – PC, internet                10                                    60                       58,05

                        cestovné                                    2                                      2                         2,54

                        dárkové bal.,občerstvení            8                                      8                       16,99

                        daně, poplatky                                                                                              9,83

                        stavba knihovny                     330                                  345                     334,18

Financování – úroky z úvěru                            10                                     10                         5,93

                        poplatky bance + pojištění       35                                    35                        35,47

Ostatní činnosti – Radina /pečovatel/               10                                   280                      280,43

PŘEVODY MEZI ÚČTY                                                                       90                        90,00

Celkem                                                    6 230,00                       22 356,00              22 481,33       

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno:                                                                                Sejmuto:

 

 

 

 

 

 

 

Schváleno Zastupitelstvem obce Velký Bor dne:

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ