| OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

Obecní úřad

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Závěrečný účet 2003 - příjmy

     Závěrečný  účet  obce  VELKÝ  BOR

                                                             sestavený v tis. Kč

                                                                  rok  2003   

 

ROZPOČTOVÉ  PŘÍJMY

Text                                                                schv.rozpočet             změny             skutečnost

 

Daň z příjmu fyz.osob – záv.činnost                               590                  640                  647,82

Daň z příjmu fyz.osob – sam.výděl.činnost                     135                  175                  190,77

Daň z příjmu fyz.osob – výnosy                                       45                    45                    41,30

Daň z příjmu právnických osob                                     640                  715                  712,54

Daň z přidané hodnoty                                               1 000               1 075               1 073,85

Správní poplatky                                                              6,40                 6,40                 4,92

Poplatek ovzduší                                                              1                      1                      0,00    

Poplatek za odnětí půdy ze ZPF                                       0                      0                      1,90

Poplatek za odpad                                                       200                  200                  200,32

Poplatek ze psů                                                             10                    10                    10,50

Poplatek za užívání veř.prostranství                                  0                      0                      0,30

Poplatek z ubytovací kapacity                                          0                      0                      1,90

Daň z nemovitostí                                                        363                  363                  369,78

Dotace – volby                                                                                     17                    17,40

Dotace – státní správa                                                    6,60                 6,60                 6,60

Dotace Radina – pečovatel, výpoč.technika                                        278                  278,00

Dotace od obcí – podíly k programům POV                                        76                     79,38

Dotace od kraje – hasiči                                                                                                 1,20

Dotace – byty čp.17 Slivonice                                    640                  640                  640,00

Dotace – byty Velký Bor čp.50 a čp.49                14 850             14 850             14 850,00

Dotace od obcí – podíly na Vodovod                      1 333               1 333               1 333,33

Dotace od kraje – knihovna                                                                200                 200,00

PŘEVODY MEZI ÚČTY                                                                    90                   90,00

Příjmy z pronájmu pozemků                                           5                       5                     3,38

Příjmy z těžby dřeva                                                   730                  680                 680,37

Příjmy z vodného                                                       190                  160                  185,79

Přijatá pojistka – škola                                                  8                      8                      8,00

Příjmy z prodeje majetku – škola                                                                                   3,00

Příjmy z pronájmu KD                                                50                     75                    68,15

Příjmy z pronájmu bytů                                             180                   180                  185,16

Příjmy z pronájmu nebytových prostor                        40                     40                    36,89

Příjmy z pronájmu – hroby                                       150                    213                  212,86

Příjmy z pronájmu obec.ploch /pozemků/                     2                        2                      1,21

Příjmy z prodeje pozemků                                                                     5                      5,73

Příjmy z pronájmu majetku                                                                                            1,00

Příjmy z odpadů – právnické osoby                             3                    353                  354,42

Příjmy z dividend                                                                                 12                    12,31

Příjmy z úroků                                                            2                         2                      1,37

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem                                                              6 330,00           22 456,00        22 511,45

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ