| OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

Obecní úřad

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Rozpočet 2004 - příjmy

        N Á V R H   R O Z P O Č T U   na rok  2004

         -----------------------------------------------------------------

                                       P Ř Í J M Y

 

Daň z příjmu fyz.osob – závislá činnost                             590.000,-

                                     výnos                                            180.000,-

                                     srážka                                             40.000,-

Daň z příjmu práv.osob                                                      650.000,-

Daň z přidané hodnoty                                                     1.000.000,-

Poplatky za odpad                                                              200.000,-

Poplatky ze psů                                                                    10.000,-      

Správní poplatky                                                                    3.400,-

Daň z nemovitostí                                                               370.000,-

Dotace KÚPK – státní správa                                                 6.600,-

                                       ------------------------------------------------------

                                     daňové příjmy + poplatky           3.050.000,-

Z – nájem pozemků                                                                4.000,-

VH – vodné                                                                       190.000,-

KD – nájem                                                                         70.000,-

BH – nájem                                                                        180.000,-

NBH – nájem                                                                       35.000,-

MH – nájem obecních pozemků                                             2.000,-

ŽP – poplatky za odpad práv.osob                                         5.000,-

F – úroky                                                                               2.000,-

MS – dividendy ČS                                                              12.000,-

                                               -----------------------------------------------------

                                               celkem                              3.550.000,- 

                                               - splátky úvěru                    -  50.000,-

 

PŘÍJMY CELKEM                                   3.500.000,- Kč

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ