| OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

Obecní úřad

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Rozpočet 2016

R O Z P O Č E T   na rok  2016

 

P Ř Í J M Y

Daň z příjmu fyz.osob – závislá činnost                             1.200.000,-

                                      výnos                                                10.000,-

                                      srážka                                              140.000,-

Daň z příjmu práv.osob                                                       1.300.000,-

Daň z přidané hodnoty                                                         2.300.000,-

Příjem z loterií                                                                          20.000,-

Poplatky za odpad                                                                 270.000,-

Poplatky ze psů                                                                       10.000,-   

Správní poplatky                                                                       7.000,-

Daň z nemovitostí                                                                   640.000,-

Dotace KÚPK – státní správa                                                  103.000,-

                                               --------------------------------------------------

                                               daňové příjmy + poplatky      6.000.000,-

Z – nájem pozemků                                                                   40.000,-

VH – vodné                                                                            300.000,-

KD – nájem                                                                               30.000,-

BH – nájem, zál.plyn                                                                800.000,-

NBH – nájem                                                                             65.000,-

MH – nájem obecních pozemků                                                   5.000,-

ŽP – poplatky za odpad práv.osob                                               5.000,-

F – úroky                                                                                   10.000,-

MS – dividendy ČS                                                                    45.000,-

                                               ----------------------------------------------------

                                               běžné příjmy celkem                1.300.000,-

 

 

PŘÍJMY CELKEM                                         7.300.000,- Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R O Z P O Č E T   na rok  2016

 

V Ý D A J E

LH – sazenice, práce, nátěry                                        120.000,-

D – dopr.obslužnost, zimní údržba                                 90.000,-   

VH – el.energie, opravy, poplatky, rozbory                    920.000,-

MŠ – příspěvek na předškoláky                                      10.000,-

MLK – knihy, časopisy, OOV+ PC program                   40.000,-

Kr – kronika+noviny                                                       20.000,-

KD – el.energie, plyn, opravy                                         100.000,-

Ku – výstavy                                                                   20.000,-

Ku – dárk.balíčky, příspěvky naroz.dětem, kalendáře       70.000,-

Ku – příspěvek VELKOBOR                                          10.000,-

Kp – oprava kapliček, křížků                                           40.000,-   

TJ – příspěvky Velký Bor, Jetenovice                              50.000,-

        herní prvky na dětská hřiště                                    100.000,-

BH – plyn, el.energie, opravy                                          500.000,-

VO – el.energie, opravy         VB, JET., SLIV.                160.000,- 

MH – práce v obcích, provoz obec.domů                       300.000,-

         projekt IS Jetenovice                                              100.000,-

         koupě a směny pozemků                                        500.000,-

P – údržba hřbitova                                                           10.000,-

ŽP – odvoz odpadů                                                         500.000,-

OP – sečení zeleně + poh.hmoty, mater.+ úpravy Hrad     200.000,-

PO – opravy, školení, příspěvky VB, Jet., Sliv.                  70.000,-

ZO – mzdy, soc. a zdr. pojištění, cestovné, školení           700.000,-

MS – mzdy, pojistné, knihy, počítač, internet, el.,plyn        800.000,-

F – poplatky bance, pojistné budov                                    40.000,-

Běžné výdaje                                                                  5.470.000,- 

 

JETENOVICE – oprava komunikace k Zakupu                  500.000,-

-         oprava komunikace podél čp.26           100.000,-           

SLIVONICE – oprava komunikace za kravínem                 300.000,-

VELKÝ BOR – oprava chodníků na návsi                         500.000,-

-         pořízení hasičské stříkačky                  100.000,-

-         oprava památníků                                  70.000,-

-         oprava komunikací                               260.000,-

-------------------------------------------------------------------------------------------------

VÝDAJE  CELKEM                                                    7.300.000,- Kč                                

 

Vyvěšeno:  10.11.2015                                              sejmuto: 25.11.2015

 

 

Rozpočet schválen Zastupitelstvem obce Velký Bor dne :  

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ