| OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

Obecní úřad

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Rozpočet 2015

R O Z P O Č E T   na rok  2015

 

P Ř Í J M Y

Daň z příjmu fyz.osob – závislá činnost                             1.200.000,-

                                      výnos                                               20.000,-

                                      srážka                                             120.000,-

Daň z příjmu práv.osob                                                      1.100.000,-

Daň z přidané hodnoty                                                        2.200.000,-

Poplatky za odpad                                                                 270.000,-

Poplatky ze psů                                                                       10.000,-   

Správní poplatky                                                                     10.000,-

Příjem z loterií                                                                         20.000,-

Daň z nemovitostí                                                                  650.000,-

Dotace KÚPK – státní správa                                                 100.000,-

                                               --------------------------------------------------

                                               daňové příjmy + poplatky      5.700.000,-

Z – nájem pozemků                                                                   40.000,-

VH – vodné                                                                            300.000,-

KD – nájem                                                                               30.000,-

BH – nájem, zál.plyn                                                                820.000,-

NBH – nájem                                                                            60.000,-

MH – nájem obecních pozemků                                                  2.000,-

ŽP – poplatky za odpad práv.osob                                              8.000,-

F – úroky                                                                                    5.000,-

MS – dividendy ČS                                                                   35.000,-

                                               ----------------------------------------------------

                                               běžné příjmy celkem               1.300.000,-

 

 

PŘÍJMY CELKEM                                       7.000.000,- Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R O Z P O Č E T   na rok  2015

 

V Ý D A J E

LH – sazenice, práce, nátěry                                        100.000,-

D – dopr.obslužnost, zimní údržba                                 90.000,-   

VH – el.energie, opravy, poplatky, rozbory                    700.000,-

MLK – knihy, časopisy, OOV                                        20.000,-

Kr – kronika                                                                   20.000,-

KD – el.energie, plyn, opravy                                        100.000,-

Ku – výstavy                                                                  20.000,-

Ku – dárk.balíčky, příspěvky naroz.dětem, kalendáře       70.000,-

Ku – příspěvek VELKOBOR                                          10.000,-   

TJ – příspěvky Velký Bor, Jetenovice                              50.000,-   

BH – plyn, el.energie, opravy                                         540.000,-

VO – el.energie, opravy         VB, JET., SLIV.               150.000,- 

MH – práce v obcích, provoz obec.domů                      300.000,-   

P – údržba hřbitova                                                         10.000,-

ŽP – odvoz odpadů                                                       510.000,-

OP – sečení zeleně + poh.hmoty, mater.+ úpravy Hrad   160.000,-

PO – opravy, školení, příspěvky VB, Jet., Sliv.                70.000,-

ZO – mzdy, soc. a zdr. pojištění, cestovné, školení         700.000,-

MS – mzdy, pojistné, knihy, počítač, internet, el.,plyn     800.000,-

F – poplatky bance, pojistné budov                                  50.000,-

FV – vratka volby                                                            30.000,-

Běžné výdaje                                                               4.500.000,- 

 

JETENOVICE – oprava střechy kaple                             300.000,-

-         oprava komunikace k rybníku Louže  550.000,-

-         projekt zasíťování pozemků              100.000,-           

SLIVONICE – oprava komunikace k Málkovu                 950.000,-

VELKÝ BOR – oprava komunikace u „Pazderny“           700.000,-

-         oprava komunikace v „Podkostelí“    300.000,-

-         čištění vodov. vrtu + filtrace              300.000,-

Výkupy pozemků         - Velký Bor, Jetenovice                700.000,-

Herní prvky na dětská hřiště – V.Bor, Jeten., Sliv.            100.000,-

 

VÝDAJE  CELKEM                                                 8.500.000,- Kč                               

 

Navýšení výdajů bude pokryto z ušetřených a nepoužitých finančních prostředků z roku 2014.

 

Vyvěšeno:  14.11.2014                                              sejmuto: 3.12.2014

 

 

Rozpočet schválen Zastupitelstvem obce Velký Bor dne :  

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ