| OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

Obecní úřad

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Rozpočet 2014

N Á V R H 

R O Z P O Č E T   na rok  2014

 

P Ř Í J M Y

Daň z příjmu fyz.osob – závislá činnost               1.000.000,-

                                      výnos                                                         20.000,-

                                      srážka                                                       120.000,-

Daň z příjmu práv.osob                                                                1.060.000,-

Daň z přidané hodnoty                                                                  2.100.000,-

Poplatky za odpad                                                                           280.000,-

Poplatky ze psů                                                                                 10.000,-   

Správní poplatky                                                                               10.000,-

Příjem z loterií                                                                                   20.000,-

Daň z nemovitostí                                                                            680.000,-

Dotace KÚPK – státní správa                                                          100.000,-

                                               -------------------------------------------------------------

                                               daňové příjmy + poplatky      5.400.000,-

Z – nájem pozemků                                                                 35.000,-

VH – vodné                                                                                    325.000,-

KD – nájem                                                                                     30.000,-

BH – nájem, zál.plyn                                                             800.000,-

NBH – nájem                                                                          60.000,-

MH – nájem obecních pozemků                                                 2.000,-

ŽP – poplatky za odpad práv.osob                                           8.000,-

F – úroky                                                                                20.000,-

MS – dividendy ČS                                                                 20.000,-

                                               ----------------------------------------------------

                                               běžné příjmy celkem             1.300.000,-

 

 

PŘÍJMY CELKEM                                                           6.700.000,- Kč

 

 

 

 

 

Výdaje na jednotlivé obce:

 

VELKÝ BOR                         2.370.000,- Kč

JETENOVICE                           900.000,- Kč

SLIVONICE                              600.000,- Kč

 

Společné                                     550.000,- Kč   

 

 

 

 

 

N Á V R H     -   R O Z P O Č E T   na rok  2013

 

V Ý D A J E

LH – sazenice, práce                                      50.000,-

D – oprava komunikací VB     400.000 (+ dotace)                               

                                     JET     800.000                         1.200.000,-

       dopr.obslužnost, zimní údržba                              100.000,-   

VH – el.energie, opravy, poplatky, rozbory                          450.000,-

         oprava kanalizace VB, JET., SLIV.                    350.000,-

MŠ –  příspěvky na žáky                                                        50.000,-

MLK – knihy, časopisy, OOV                                                20.000,-

Kr – kronika                                                                  20.000,-

KD – el.energie, plyn, opravy                                               100.000,-

         zateplení (jen s dotací)                                        500.000,-

         stoly, židle                                                          300.000,-

Ku – výstavy, sraz rodáků                                             70.000,-

Ku – dárk.balíčky, příspěvky naroz.dětem                             20.000,-   

TJ – příspěvky Velký Bor, Jetenovice                                    50.000,-   

        dětská hřiště VB, JET.,SLIV                               100.000,-

BH – plyn, el.energie, opravy                                      380.000,-

         VB čp.50 - střecha                                                       170.000,-

         VB čp.121 - rozšíření                                         200.000,-

NBH – JET. prodejna (okna, dveře)                                     100.000,-

         VB střecha přidr.výroba + sklad                        500.000,-

VO – el.energie, opravy         VB, JET., SLIV.                     200.000,- 

MH – práce v obcích, provoz obec.domů                    100.000,-   

         SLIV. - OD, okna, dveře, topení, WC,

         + oprava pož.zbrojnice + zábradlí pož.nádrž               600.000,-

         koupě pozemků                                                  100.000,-

ŽP – odvoz odpadů                                                      500.000,-

OP – sečení zeleně         + poh.hmoty, mater.                       100.000,-

         VB - terénní úpravy okolí čp.49                         300.000,-

PO – opravy, školení, příspěvky VB, Jet., Sliv.            70.000,-

         oprava hasičské AVIE                                        460.000,-

ZO – mzdy, soc. a zdr. pojištění, cestovné, školení               650.000,-

MS – mzdy, pojistné, knihy, počítač, internet, el.,plyn         680.000,-

         OÚ - obklady, dlažba                                         100.000,-

         příspěvky MS + Velkobor                                    20.000,-

F – poplatky bance, pojistné budov                                        40.000,-

FV – vratka volby                                                                   50.000,-

VÝDAJE  CELKEM                                                8.700.000,- 

 

Navýšení výdajů bude pokryto z ušetřených a nepoužitých finančních prostředků z roku 2013.

 

Vyvěšeno: 13.11.2013                                               sejmuto: 27.11.2013

 

Rozpočet schválen Zastupitelstvem obce Velký Bor dne :  

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ