| OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

Obecní úřad

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Rozpočet 2002 výdaje

Závěrečný  účet  obce  VELKÝ  BOR

                                                           sestavený v tis. Kč

                                                                 rok  2002 

 

ROZPOČTOVÉ  VÝDAJE

Text                                                               schv.rozpočet             změny             skutečnost

 

Lesní hopodářství – práce a mzdy                      50                               80                    79,40

Silnice – opravy běžné                                       65                               65                    65,82

               opravy po povodních                                                           400                  400,00

Pitná voda – materiál, mzdy                                                                  35                    35,46

                     elektřina                                       40                               90                    94,07

                     opravy a služby                                                              233                  233,16

                     stavba vodovodu                   18 700                        17 300             17 313,49

                     projekt                                                                            48                    47,70

ČOV – projekt kanalizace a ČOV                                                      135                  135,00

            odběr vzorků odp.vod                                                             16                    15,75

Základní škola – oprava                                                                       10                      9,06

                            plyn                                       10                               30                    39,47

                            elektřina                                  5                               17                    17,06

                            příspěvky na žáky                115                             196                  195,84

Knihovna – knihy, časopisy                                6                                10                    10,91

                    mzdy                                              4                                  4                      3,69

Kulturní dům – materiál, mzdy                           10                               10                    13,36

                          závěsy                                                                        28                    27,93

                          plyn, elektřina                          12                               12                    14,75

                          opravy                                     20                               54                    54,14

Kaplička Slivonice – oprava                                                                 30                    30,34

Tělovýchovná jednota – příspěvky                      8                                  8                    10,07

Bytové hosp. – stavba bytů čp.126 a 49          840                             890                  890,65

                         práce, materiál                                                             32                    32,33

Veřejné osvětlení – opravy                                20                             104                  104,45

                                elektřina                            30                               40                    48,87

                                osvětlení kostela 2.část                                          15                    14,51

Příspěvek na plynofikaci                                    80                                 0                      0,00

Obec – práce v obci, mzdy                             150                             150                 180,62

Odvoz odpadů – nebezpečný                            10                                10                     6,62

                           komunální                             130                             150                 152,74

Dům s pečov.službou – projekt zál.                                                        40                   40,00

                                      přípravné práce                                               27                   27,30

Veřejní sbírka pro obec Metly – povodně                                              23,50              23,50

Hasiči – opravy, údržba                                     20                               28                    28,42

              práce při povodních                                                                10                    10,00

Zastupitelstvo obce – mzdy                             420                             420                  387,30

                                   pojistné                        115                             100                  101,28

                                   cestovné, školení            15                               25                    25,97

Volby – Parlament                                                                                17                    17,53

              Zastupitelstva obcí                                                                  19,80               19,75

Místní správa – mzdy                                      220                             220                  231,33

                          pojistné                                   75                               75                    82,92

                          knihy – sbírky zákonů              10                               20                    16,97

                          DDHM, materiál                      20                               90                    87,38

                          úroky z úvěru                           20                               20                    13,75

                          plyn, elektřina                           40                               40                    33,66

                        poštovné                                     7                               15                    14,54

                        telefony                                     43                               75                    76,19

                        poplatky bance                          30                               30                    35,00

                        školení, právní služby                                                    24                    24,15

                        služby – PC, internet                  30                               30                    29,37

                        opravy                                                                          10                    11,07

                        PC program                                                                  10                    10,56

                        cestovné                                                                                                2,07

                        dárkové bal.,občerstvení             5                                30                    32,51

                        příspěvky členské                                                                                   5,01

                        daně, poplatky                                                              55                    55,56

                        urbanistická studie                                                         45                    45,00

Ostatní činnosti – Radina /pečovatel/                                                    211                  213,47

PŘEVODY MEZI ÚČTY                                                                  155                  155,00

Celkem                                                  21 375,00                   22 067,30           22 136,11

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ