| OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

Obecní úřad

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Rozpočet 2002 - příjmy

     Závěrečný  účet  obce  VELKÝ  BOR

                                                           sestavený v tis. Kč

                                                                 rok  2002 

 

ROZPOČTOVÉ  PŘÍJMY

Text                                                               schv.rozpočet             změny             skutečnost

 

Daň z příjmu fyz.osob – záv.činnost                             569                  569                  587,10

Daň z příjmu fyz.osob – sam.výděl.činnost                     53                  135                  134,74

Daň z příjmu fyz.osob – výnosy                                     54                    54                    43,36

Daň z příjmu právnických osob                                   483                  640                  639,76

Daň z přidané hodnoty                                              1 038               1 038                 997,00

Správní poplatky                                                             5,10                 5,10                 6,45

Poplatek ovzduší                                                                                                             1,55

Poplatek za odpad                                                      150                  200                  202,94

Poplatek ze psů                                                            10                    10                      9,90

Daň z nemovitostí                                                        350                  350                  367,39

Dotace – volby                                                                                     37                    37,27

Dotace – státní správa                                                     6,70                 6,70                 6,70

Dotace – povodně POV/oprava komunikací/                                       300                  300,00

Dotace – lesy                                                                                                                  6,00

Dotace Radina – pečovatel                                                                  140                  140,00

Dotace – povodně KÚPK                                                                   143                  143,00

Dotace PHARE – propag.materiál Radina                                              34                    33,85

Dotace od obcí – podíly k programům POV                                          70                    70,10

Dotace – byt čp.49 ve škole                                        320                  320                  320,00

Dotace – Vodovod Č-Z-Slivonice                             8 000                9 657             9 657,00

Dotace od obcí – podíly na Vodovod                       7 680                5 000              5 136,11

PŘEVODY MEZI ÚČTY                                                                   155                 155,00

Příjmy z pronájmu pozemků                                                                                            5,32

Příjmy z těžby dřeva                                                 1 700               1 600               1 598,32

Příjmy z vodného                                                        190                  190                  191,36

Příjmy z pronájmu KD                                                  70                    70                    50,50

Příjmy z pronájmu bytů                                               180                  250                  245,64

Příjmy z pronájmu hrobů                                               50                    10                      8,00

Příjmy z pronájmu obec.ploch /pozemků/                                            870                  873,00

Příjmy z prodeje pozemků                                                                                              3,54

Příjmy z prodeje majetku                                                                                                4,50

Příjmy z poskytování služeb                                         500                      0                      0,00

Příjmy z pronájmu nebyt.prostor                                  100                    40                    42,29

Příjmy z úroků                                                                                                                 3,71

Příjmy z dividend                                                                                                             2,02

Ostatní nedaňové příjmy                                                                      150                  149,86

Veřejná sbírka pro obec Metly - povodně                                             23,50               23,50

Celkem                                                                21 508,80        22 067,30         22 196,78

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ