| OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

Obecní úřad

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Rozpočet na rok 2013

N Á V R H 

R O Z P O Č E T   na rok  2013

 

P Ř Í J M Y

Daň z příjmu fyz.osob – závislá činnost           950.000,-

                                      výnos                                               20.000,-

                                      srážka                                             120.000,-

Daň z příjmu práv.osob                                                      1.000.000,-

Daň z přidané hodnoty                                                       2.100.000,-

Poplatky za odpad                                                                270.000,-

Poplatky ze psů                                                                      10.000,-   

Správní poplatky                                                                    10.000,-

Příjem z loterií                                                                        20.000,-

Daň z nemovitostí                                                                 680.000,-

Dotace KÚPK – státní správa                                                120.000,-

                                               --------------------------------------------------

                                               daňové příjmy + poplatky    5.300.000,-

Z – nájem pozemků                                                                 25.000,-

VH – vodné                                                                          330.000,-

KD – nájem                                                                            30.000,-

BH – nájem, zál.plyn                                                             700.000,-

NBH – nájem                                                                          70.000,-

MH – nájem obecních pozemků                                                2.000,-

ŽP – poplatky za odpad práv.osob                                           3.000,-

F – úroky                                                                                20.000,-

MS – dividendy ČS                                                                 20.000,-

                                               ----------------------------------------------------

                                               běžné příjmy celkem             1.200.000,-

 

 

PŘÍJMY CELKEM                                   6.500.000,- Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N Á V R H

  R O Z P O Č E T   na rok  2013

 

V Ý D A J E

LH – sazenice, práce                                    50.000,-

D – oprava komunikací VB, JET.                                  1.000.000,-

       chodníky VB                                                           400.000,-

      dopr.obslužnost, zimní údržba                                  100.000,-   

VH – el.energie, opravy, poplatky, rozbory                      650.000,-

         rekonstrukce vodárny Velký Bor                            900.000,-

         oprava kanalizace - všechny obce                          100.000,-

ZŠ, MŠ –  příspěvky na žáky                                          280.000,-

MLK – knihy, časopisy, OOV                                          20.000,-

Kr – kronika                                                                     20.000,-

KD – el.energie, plyn, opravy                                          170.000,-

Ku – výstavy                                                                    20.000,-

Ku – dárk.balíčky, příspěvky naroz.dětem                         20.000,-   

TJ – příspěvky Velký Bor, Jetenovice                               50.000,-   

        dětská hřiště VB, JET.                                             150.000,-

BH – plyn, el.energie, opravy                                           480.000,-

NBH – fasáda Jetenovice, zadní část OD                           50.000,-

VO – el.energie, opravy                                                   150.000,- 

P – oprava hřbitovní zdi                                                    50.000,-

MH – práce v obcích                                                      150.000,-   

         zídka Jetenovice                                                       50.000,-

         střecha+fasáda OD Slivonice                                   400.000,-

         koupě pozemků                                                       100.000,-

ŽP – odvoz odpadů                                                          500.000,-

OP – sečení zeleně         + poh.hmoty, traktor                   140.000,-

PO – opravy, školení, příspěvky VB, Jet., Sliv.                   70.000,-

ZO – mzdy, soc. a zdr. pojištění, cestovné, školení           630.000,-

MS – mzdy, pojistné, knihy, počítač, internet, el.,plyn        650.000,-

         výběrová řízení                                                        100.000,-

F – poplatky bance, pojistné budov                                     40.000,-

FV – vratka volby                                                               10.000,-

VÝDAJE  CELKEM                                                   7.500.000,- 

 

Navýšení výdajů bude pokryto z přijatých finančních prostředků za prodej plynovodu, které obec obdržela v listopadu 2012.

 

 

Vyvěšeno:  12.11.2012                                              sejmuto:

 

Rozpočet schválen Zastupitelstvem obce Velký Bor dne :  

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ