| OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

Obecní úřad

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Rozpočet 2003
R O Z P O Č E T   obce Velký Bor na rok 2003

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                           sestavený v tis. Kč

ROZPOČTOVÉ  PŘÍJMY

Daňové příjmy                                                                                   2.773,00

Poplatky                                                                                               217,40

Dotace – státní správa                                                                               6,60

Dotace – SFRB, výstavba bytů Slivonice                                               640,00

Dotace – od obcí na výstavbu vodovodu Slivonice                              1.333,00

Pronájem pozemků                                                                                    7,00

Pronájem bytů                                                                                       180,00

Pronájem nebytových prostor                                                                  90,00

Pronájem hrobových míst                                                                      150,00

Těžba dřeva                                                                                          730,00

Vodné                                                                                                   190,00

Ostatní příjmy                                                                                          11,00

Úroky                                                                                                       2,00

CELKEM                                                                                         6.330,00

Splátky úvěru                                                                                     -  100,00          

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM                                            6.230,00

 

 

 

ROZPOČTOVÉ  VÝDAJE

Lesní hospodářství                                                                  20,00

Opravy komunikací                                                               150,00  

Vodní hospodářství                                                               135,00

Stavba Vodovodu Slivonice – dokončení                            2.000,00 

Čistírna odpadních vod                                                            10,00

Provoz budovy školy                                                               20,00

Příspěvky na žáky škol                                                          195,00

Knihovna                                                                                15,00

Kulturní dům                                                                           25,00

Příspěvek sportovcům                                                             20,00

Bytové hospodářství                                                               371,00

Stavba bytů ve Slivonicích                                                   1.280,00 

Příspěvek na plynofikaci                                                         151,00

Veřejné osvětlení                                                                    100,00

Práce v obci                                                                             83,00

Odvoz odpadů                                                                       160,00

Dům s pečovatelskou službou                                                   70,00

Hasiči                                                                                       50,00

Zastupitelstvo obce                                                                 530,00

Místní správa                                                                          460,00

Vybudování knihovny                                                              330,00

Úroky, poplatky, pojistné                                                         55,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM                              6.230,00

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ