| OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

Obecní úřad

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Rozpočet 2012

  R O Z P O Č E T   na rok  2012

 

P Ř Í J M Y

Daň z příjmu fyz.osob – závislá činnost                            900.000,-

                                      výnos                                               70.000,-

                                      srážka                                               80.000,-

Daň z příjmu práv.osob                                                      1.100.000,-

Daň z přidané hodnoty                                                        2.100.000,-

Poplatky za odpad                                                                230.000,-

Poplatky ze psů                                                                       10.000,-   

Správní poplatky                                                                     10.000,-

Daň z nemovitostí                                                                  650.000,-

Dotace KÚPK – státní správa                                                150.000,-

                                               --------------------------------------------------

                                               daňové příjmy + poplatky      5.300.000,-

Z – nájem pozemků                                                                   5.000,-

VH – vodné                                                                           300.000,-

KD – nájem                                                                             30.000,-

BH – 3.splátka – škola Čečelovice                                          130.000,-

BH – nájem, zál.plyn                                                               720.000,-

NBH – nájem                                                                            70.000,-

P – hroby, urnové skříňky                                                         10.000,- 

MH – nájem obecních pozemků                                                  3.000,-

ŽP – poplatky za odpad práv.osob                                              2.000,-

F – úroky                                                                                  10.000,-

MS – dividendy ČS                                                                   20.000,-

                                               ----------------------------------------------------

                                               běžné příjmy celkem             1.300.000,-

 

 

PŘÍJMY CELKEM                                                          6.600.000,- Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  R O Z P O Č E T   na rok  2012

 

V Ý D A J E

LH – sazenice, práce                                                  50.000,-

D – oprava komunikací Slivonice                                100.000,-

      dopr.obslužnost, zimní údržba                               100.000,-   

VH – el.energie, opravy, poplatky, rozbory                  450.000,-

         oprava požární nádrže Jetenovice                       300.000,-

         rekonstrukce vodárny Velký Bor                         900.000,-

         oprava kanalizace Slivonice                                 200.000,-

ZŠ, MŠ –  příspěvky na žáky                                       300.000,-

MLK – knihy, časopisy, OOV                                        20.000,-

Kr – kronika                                                                  20.000,-

KD – el.energie, plyn, opravy                                       120.000,-

Ku – výstavy                                                                  20.000,-

Ku – dárk.balíčky, příspěvky naroz.dětem                      20.000,-   

TJ – příspěvky Velký Bor, Jetenovice                            50.000,-   

        údržba dětských hřišť                                            20.000,-

BH – plyn, el.energie, opravy                                       600.000,-

NBH – střecha prodejna + fasáda Jetenovice                300.000,-

VO – el.energie, opravy                                               150.000,- 

P – oprava hřbitovní zdi                                                50.000,-

MH – práce v obcích                                                   100.000,-   

         terénní úpravy pozemku (rybník V.Bor)               500.000,-

         lávka ke hřišti V.Bor                                              90.000,-

         úprava okolí pož.nádrže Slivonice                         50.000,-

         koupě pozemků                                                  100.000,-

ŽP – odvoz odpadů                                                     450.000,-

OP – sečení zeleně         + poh.hmoty                            50.000,-

PO – opravy, školení, příspěvky VB, Jet., Sliv.              80.000,-

KŘ – krizové řízení                                                       20.000,-

ZO – mzdy, soc. a zdr. pojištění, cestovné, školení       630.000,-

MS – mzdy, pojistné, knihy, počítač, internet, el.,plyn   610.000,-

         výměna oken obecního úřadu                              100.000,-

F – poplatky bance, úroky z úvěru, pojistné budov         40.000,-

Ost. – vratky SLDB, členské přísp.                                10.000,-

VÝDAJE  CELKEM                                                6.600.000,- 

 

 

Vyvěšeno:  14.11.2011                                              sejmuto: 30.11.2011

 

Rozpočet schválen Zastupitelstvem obce Velký Bor dne :   30.11.2011

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ