| OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

Obecní úřad

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Rozpočet 2011

  R O Z P O Č E T   na rok  2011

P Ř Í J M Y

Daň z příjmu fyz.osob – závislá činnost                                950.000,-

                                      výnos                                                 120.000,-

                                      srážka                                                   80.000,-

Daň z příjmu práv.osob                                                          1.200.000,-

Daň z přidané hodnoty                                                            1.850.000,-

Poplatky za odpad                                                                     230.000,-

Poplatky ze psů                                                                           10.000,-   

Správní poplatky                                                                         10.000,-

Daň z nemovitostí                                                                      450.000,-

Dotace KÚPK – státní správa                                                    150.000,-

                                               --------------------------------------------------

                                               daňové příjmy + poplatky      5.050.000,-

Z – nájem pozemků                                                                     5.000,-

VH – vodné                                                                            250.000,-

KD – nájem                                                                               40.000,-

BH – 2.splátka – škola Čečelovice                                            120.000,-

BH – nájem, zál.plyn                                                                680.000,-

NBH – nájem                                                                             70.000,-

MH – nájem obecních pozemků                                                   3.000,-

ŽP – poplatky za odpad práv.osob                                               2.000,-

F – úroky                                                                                   10.000,-

MS – dividendy ČS                                                                    20.000,-

                                               ----------------------------------------------------

                                               běžné příjmy celkem                1.200.000,-

 

 

PŘÍJMY CELKEM                                                          6.250.000,- Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  R O Z P O Č E T   na rok  2011

V Ý D A J E

LH – sazenice, práce                                                      40.000,-

D – oprava komunikací – Jetenovice                                200.000,-

                                      Jetenovice – za prodejnou          200.000,-   

                                      Slivonice                                   200.000,-

                                      Velký Bor                                  200.000,-

      dopr.obslužnost, zimní údržba                                     90.000,-   

VH – el.energie, opravy, poplatky, rozbory                       350.000,-

         projekty vodní nádrže Jetenovice, V.Bor                  150.000,-

         rekonstrukce vodárny Velký Bor                              400.000,-

         opravy kanalizace                                                    150.000,-

ZŠ, MŠ –  příspěvky na žáky                                            250.000,-

MLK – knihy, časopisy, OOV                                            20.000,-

Kr – kronika                                                                       20.000,-

KD – el.energie, plyn, opravy                                              90.000,-

Ku – výstavy                                                                      10.000,-

Ku – dárk.balíčky, příspěvky naroz.dětem                           20.000,-   

TJ – příspěvky Velký Bor, Jetenovice                                  50.000,-            

BH – plyn, el.energie, opravy                                             400.000,-

         výměna oken VB 45                                                 150.000,-

VO – el.energie, opravy                                                    140.000,- 

         rekonstrukce Slivonice                                             120.000,-

P – úprava hřbitovních cest                                               250.000,-

         zábradlí k pomníku V.Bor                                          60.000,-

ÚP – příprava územního plánu obcí                                  300.000,-   

MH – práce v obcích                                                          75.000,-   

         Fasáda KAMPELIČKA                                            100.000,-

ŽP – odvoz odpadů                                                          450.000,-

OP – sečení zeleně         + poh.hmoty                                 50.000,-

         pořízení křovinořezů Jetenovice + Slivonice               40.000,-   

KP – komunitní plánování                                                 100.000,-

PO – opravy, školení, příspěvky VB, Jet., Sliv.                   70.000,-

         oprava hasičské zbrojnice Jetenovice                         200.000,-

ZO – mzdy, soc. a zdr. pojištění, cestovné, školení            630.000,-

MS – mzdy, pojistné, knihy, počítač, internet, el.,plyn         615.000,-

F – poplatky bance, úroky z úvěru, pojistné budov                40.000,-

Ost. – vratky z voleb                                                            20.000,-

VÝDAJE  CELKEM                                                6.250.000,- 

 

 

Vyvěšeno:  16.11.2010                                              sejmuto: 1.12.2010

 

Rozpočet schválen Zastupitelstvem obce Velký Bor dne :   

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ