| OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

Obecní úřad

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Rozpočet 2010

  R O Z P O Č E T   na rok  2010

P Ř Í J M Y

Daň z příjmu fyz.osob – závislá činnost                                950.000,-

                                      výnos                                                        250.000,-

                                      srážka                                              80.000,-

Daň z příjmu práv.osob                                                               1.320.000,-

Daň z přidané hodnoty                                                       1.600.000,-

Poplatky za odpad                                                                          230.000,-

Poplatky ze psů                                                                       10.000,-   

Správní poplatky                                                                               7.500,-

Daň z nemovitostí                                                                           400.000,-

Dotace KÚPK – státní správa                                                        152.500,-

                                               --------------------------------------------------

                                               daňové příjmy + poplatky      5.000.000,-

Z – nájem pozemků                                                                   5.000,-

VH – vodné                                                                                    250.000,-

KD – nájem                                                                                       50.000,-

ZŠ – 1.splátka – škola Čečelovice                                         120.000,-

BH – nájem, zál.plyn                                                             630.000,-

NBH – nájem                                                                          75.000,-

MH – nájem obecních pozemků                                                 1.000,-

ŽP – poplatky za odpad práv.osob                                           3.000,-

F – úroky                                                                                  6.000,-

MS – dividendy ČS                                                                 60.000,-

                                               ----------------------------------------------------

                                               běžné příjmy celkem             1.200.000,-

 

 

PŘÍJMY CELKEM                                       6.200.000,- Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  R O Z P O Č E T   na rok  2010

V Ý D A J E

LH – sazenice, práce                                                      40.000,-

D – oprava komunikací – Jetenovice                                    200.000,-

                                      Slivonice                                 200.000,-

                                      Velký Bor                               200.000,-

      dopr.obslužnost, zimní údržba                                 55.000,-   

VH – el.energie, opravy, poplatky, rozbory                          400.000,-

         oprava vodní nádrže Slivonice                                     500.000,-

         oprava kanalizace Jetenovice                              100.000,-

         oprava kanalizace Velký Bor                             150.000,-

ZŠ, MŠ –  příspěvky na žáky                                      300.000,-

MLK – knihy, časopisy, OOV                                                18.000,-

Kr – kronika                                                                  25.000,-

KD – el.energie, plyn                                                     70.000,-

         oprava odpadů                                                   100.000,-   

Ku – výstavy                                                                  10.000,-

Ku – dárk.balíčky, příspěvky naroz.dětem                             15.000,-   

TJ – příspěvky Velký Bor                                            30.000,-

                       Jetenovice                                                20.000,-  

BH – plyn, el.energie, opravy                                      400.000,-

         oprava střechy VB čp.121, výměna oken VB 120      150.000,-

IS – projekt vybudování inž.sítí Jetenovice                           200.000,-

VO – el.energie, opravy                                                        150.000,- 

MH – práce v obcích                                                   200.000,-   

ŽP – odvoz odpadů                                                      480.000,-

OP – sečení zeleně         + poh.hmoty                                     50.000,-   

KP – komunitní plánování                                           100.000,-

PO – opravy, školení, příspěvky VB, Jet., Sliv.            74.000,-   

ZO – mzdy, soc. a zdr. pojištění, cestovné, školení               650.000,-

MS – mzdy, pojistné, knihy, počítač, internet, el.,plyn         600.000,-

F – poplatky bance, úroky z úvěru, pojistné budov                45.292,-

Ost. – vratky z voleb                                                     69.708,-

REZERVA                                                                   500.000,-

CELKEM                                                                  6.102.000,- Kč

Splátky úvěru                                                                  98.000,-

 

VÝDAJE  CELKEM                                                6.200.000,- 

 

 

Vyvěšeno:  10.11.2009                                     sejmuto: 25.11.2009

 

Rozpočet schválen Zastupitelstvem obce Velký Bor dne :  25.11.2009

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ