| OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

Obecní úřad

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Rozpočet 2009

  R O Z P O Č E T   na rok  2009

P Ř Í J M Y

Daň z příjmu fyz.osob – závislá činnost       1.000.000,-

                                      výnos                                               300.000,-

                                      srážka                                               100.000,-

Daň z příjmu práv.osob                                                        1.550.000,-

Daň z přidané hodnoty                                                          1.620.000,-

Poplatky za odpad                                                                   250.000,-

Poplatky ze psů                                                                        10.000,-    

Správní poplatky                                                                        5.000 ,-

Daň z nemovitostí                                                                   400.000,-

Dotace KÚPK – státní správa                                                   15.000,-

                                               --------------------------------------------------

                                               daňové příjmy + poplatky      5.250.000,-

Z – nájem pozemků                                                                     3.000,-

VH – vodné                                                                            250.000,-

KD – nájem                                                                                5.000,-

BH – nájem, zál.plyn                                                               640.000,-

NBH – nájem                                                                            75.000,-

MH – nájem obecních pozemků                                                  2.000,-

ŽP – poplatky za odpad práv.osob                                              1.000,-

F – úroky                                                                                   6.000,-

MS – dividendy ČS                                                                  18.000,-

                                               ----------------------------------------------------

                                               běžné příjmy celkem               1.000.000,-

 

 PŘÍJMY CELKEM                                         6.250.000,- Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  R O Z P O Č E T   na rok  2009

V Ý D A J E

LH – sazenice, práce                                  40.000,-

D – oprava komunikací – náves V.Vor                          850.000,-

      dopr.obslužnost, zimní údržba                                   50.000,-    

VH – el.energie, opravy, poplatky, rozbory                     400.000,-

         oprava vodní nádrže Jetenovice                             300.000,-

         pasport vodní nádrže Slivonice                               50.000,-

         oprava kanalizace Slivonice                                  100.000,-

ZŠ, MŠ –  příspěvky na žáky                                         160.000,-

MLK – knihy, časopisy, OOV                                         15.000,-

Kr – kronika                                                                    25.000,-

KD – el.energie, plyn                                                       35.000,-

SP – poplatky za místní rozhlas                                        2.000,-

Kp – oprava kapličky Slivonice                                      150.000,-

Ku – výstavy, popl.OSA                                                    8.000,-

Ku – dárk.balíčky, příspěvky naroz.dětem                       15.000,-    

TJ – příspěvky Velký Bor, Jetenovice                              20.000,-

        hřiště Jetenovice                                                    350.000,-  

BH – plyn, el.energie, opravy                                         400.200,-

VO – el.energie, opravy                                                 120.000,-

          rekonstrukce Jetenovice                                       200.000,-

         rekonstrukce V.Bor                                              200.000,-

MH – práce v obcích                                                    120.000,-    

ŽP – odvoz odpadů                                                      450.000,-

OP – sečení zeleně                                                          13.000,-    

KP – komunitní plánování                                             100.000,-

PO – opravy, školení, příspěvky VB, Jet., Sliv.                50.000,-    

ZO – mzdy, soc. a zdr. pojištění, cestovné, školení       730.000,-

MS – mzdy, pojistné, knihy, počítač, internet, el.,plyn    540.000,-

F – poplatky bance, úroky z úvěru, pojistné budov           60.000,-

REZERVA                                                                    500.000,-

CELKEM                                                                  6.053.200,- Kč

 

Splátky úvěru                                                                196.800,-

 

VÝDAJE  CELKEM                               6.250.000,- 

 

 

 

Vyvěšeno:   11.11.2008                                       sejmuto:  26.11.2008

 

Rozpočet schválen Zastupitelstvem obce Velký Bor dne :   26.11.2008

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ