| OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

Obecní úřad

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Rozpočet 2008

NÁVRH   R O Z P O Č T U  na rok  2008

P Ř Í J M Y

Daň z příjmu fyz.osob – závislá činnost       1.000.000,-

                                      výnos                                               320.000,-

                                      srážka                                                 60.000,-

Daň z příjmu práv.osob                                                        1.400.000,-

Daň z přidané hodnoty                                                          1.550.000,-

Poplatky za odpad                                                                  250.000,-

Poplatky ze psů                                                                        10.000,-    

Správní poplatky                                                                      10.000 ,-

Daň z nemovitostí                                                                   390.000,-

Dotace KÚPK – státní správa (částka bude upřesněna po obdržení)          10.000,-

                                               --------------------------------------------------

                                               daňové příjmy + poplatky      5.000.000,-

Z – nájem pozemků                                                                     3.000,-

VH – vodné                                                                            250.000,-

KD – nájem                                                                               7.000,-

BH – nájem, zál.plyn                                                               640.000,-

NBH – nájem                                                                            55.000,-

MH – nájem obecních pozemků + prodej                                  20.000,-

ŽP – poplatky za odpad práv.osob                                              5.000,-

F – úroky                                                                                   2.000,-

MS – dividendy ČS                                                                  18.000,-

                                              

 

PŘÍJMY CELKEM                                       6.000.000,- Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÁVRH  R O Z P O Č T U   na rok  2008

V Ý D A J E

LH – sazenice, práce                                105.000,-

D – oprava komunikací                                                 650.000,-

      dopr.obslužnost, zimní údržba                                   50.000,-    

VH – el.energie, opravy, poplatky, rozbory                     370.000,-

ZŠ, MŠ –  příspěvky na žáky                                         165.000,-

MLK – knihy, časopisy, OOV                                         15.000,-

Kr – kronika                                                                    25.000,-

KD – el.energie, plyn                                                       30.000,-

         kulturní zařízení Jetenovice                                   200.000,-

Ku – výstavy, popl.OSA                                                   9.000,-

Ku – dárk.balíčky, příspěvky naroz.dětem, brožura VB    65.000,-   

TJ – příspěvky Velký Bor, Jetenovice                              20.000,-

        dětská hřištěV.Bor, Jetenovice Slivonice                 250.000,-

        klubovna Velký Bor                                               200.000,-    

BH – plyn, el.energie, opravy                                         397.000,-

        b         yty Jetenovice                                            172.200,-

NBH – koupě prodejny Jetenovice 1.spl.                        245.000,-

VO – el.energie, opravy                                                 100.000,-

          rekonstrukce Jetenovice                                       200.000,-

ÚP – příprava územního plánu                                       300.000,-

MH – práce v obcích, koupě pozemků pod st.parcely    245.000,-    

ŽP – odvoz odpadů                                                      370.000,-

OP – sečení zeleně, ozelenění ploch                               140.000,-    

KP – komunitní plánování                                             100.000,-

PO – opravy, školení, příspěvky VB, Jet., Sliv.                50.000,-    

ZO – mzdy, soc. a zdr. pojištění, cestovné, školení        610.000,-

MS – mzdy, pojistné, knihy, počítač, internet, dárk.bal.  525.000,-

F – poplatky bance, úroky z úvěru, pojistné budov           62.000,-

F – splátky FÚ                                                              130.000,-

Ost – členské příspěvky                                                    3.000,-

CELKEM                                                                  5.803.200,- Kč

 

Splátky úvěru                                                                196.800,-

 

VÝDAJE  CELKEM                                6.000.000,- 

 

 

 

Vyvěšeno:   12.11.2006                                        sejmuto:

 

Rozpočet schválen Zastupitelstvem obce Velký Bor dne :   

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ