4. ZASEDÁNÍ 31.5.2007 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

4. ZASEDÁNÍ 31.5.2007

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

4. zasedání 31.5.2007

 

U S N E S E N Í

ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Bor, konaného

ve čtvrtek 31.5.2007 od 18.00 hodin v budově OÚ ve Velkém Boru

 

 

  1. Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.1.  Program zasedání a ověřovatele zápisu

1.2.  Zakoupení dárkového balíčku a dárkového poukazu do lázní v hodnotě 15.000,- Kč pro starostu k 60. narozeninám

1.3.  Znění „Petice proti diskriminaci obyvatel venkova“, ztotožňuje se s jejím textem a tuto iniciativu podporuje

1.4.  Udělení souhlasného stanoviska na stavbu kůlny na nářadí v Jetenovicích, stavebníků Pavla a Naděždy Piherových, čp.33, za určených podmínek

1.5.  Závěrečný účet DSO Radina za rok 2006, bez výhrad souhlasí s výsledkem hospodaření i výsledkem přezkoumání hospodaření

 

 

  1. Zastupitelstvo obce rozhodlo:

2.1.  Pořídit územní plán pro celé spravované území obce Velký Bor

2.2.  Vybrat od občanů Slivonic dobrovolné příspěvky na osvětlení kostela v Záboří

 

 

  1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

3.1.  Informace o činnosti zájmového sdružení právnických osob Prácheňsko

 

 

  1. Zastupitelstvo obce ukládá:

4.1.  Martinu Lexovi zajistit výběr příspěvků ve Slivonicích na osvětlení kostela v Záboří

 – do konce června 2007

4.2.  Starostovi zjistit podrobnosti zpracování ÚP a možnosti získání dotace

– do příštího zasedání ZO

4.3.  Starostovi odeslat podporu petice proti diskriminaci venkova na předsednictvo SPOV – do 10.6.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------                                           ------------------------------------------

   Václav  D r h a – starosta obce                                            Jiří  K o l á ř – místostarosta obce

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ