3. ZASEDÁNÍ 28.3.2007 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

3. ZASEDÁNÍ 28.3.2007

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

3. zasedání 28.3.2007

U S N E S E N Í

z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Bor, konaného

ve středu 28.3.2007 od 17.00 h v budově OÚ ve Velkém Boru

 

 

  1. Zastupitelstvo obce vydává:

1.1.  Obecně závaznou vyhlášku č.1/2007 o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích přístrojů zakázáno. Z důvodu naléhavého obecního zájmu nabývá tato vyhláška účinnosti dnem vyhlášení – 29.3.2007

 

 

  1. Zastupitelstvo obce schvaluje:

2.1.  Program zasedání a ověřovatele zápisu

2.2.  Závěrečný účet obce za rok 2006 , souhlasí s výsledkem hospodaření a výsledkem přezkoumání hospodaření, a to bez výhrad

 

 

  1. Zastupitelstvo obce rozhodlo:

3.1.  Neprodávat část pozemku p.č. 1124 v k.ú. Velký Bor Českému kynologickému svazu Velký Bor

3.2.  Pokračovat v odporu proti chystané výstavbě hlubinného úložiště jaderného odpadu

3.3.  Neakceptovat nabízenou návštěvu ředitele SÚRAO ing.Dudy

 

 

  1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

4.1.  Informace o probíhajícím projektu „Komunitní plánování“

4.2.  Informaci o konání sběru nebezpečného odpadu v sobotu 26.5.2007

Velký Bor        10.00 – 11.00 h

Jetenovice        11.00 – 12.00 h

Slivonice          13.00 – 13.30 h

4.3.  Informace o kulturních akcích, které se budou konat ve výstavní síni „U Trčků“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------                                              -------------------------------------

Václav  D r h a – starosta obce                                                        Jiří  K o l á ř – místostarosta

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ