2. ZASEDÁNÍ 31.1.2007 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

2. ZASEDÁNÍ 31.1.2007

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

2. zasedání 31.1.2007

U S N E S E N Í

z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Bor, konaného

ve středu 31.1.2007 od 18.00 h v budově OÚ ve Velkém Boru

 

 

  1. Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.1.  Program zasedání a ověřovatele zápisu

1.2.  Výsledky inventarizace majetku obce za rok 2006

1.3.  Podání žádosti o dotaci v rámci PSVO na opravu komunikací ve Slivonicích

1.4.  Vydání souhlasného stanoviska se stavbou hospodářského objektu na p.p.č. 1604/7 a 1598/1 v obci a k.ú. Velký Bor ing.Stanislavu Augustinovi, s určenými podmínkami

1.5.  Vydání souhlasného stanoviska s určenými podmínkami ing.Ladislavu Kovaříkovi na stavbu nového seníku na p.p.č.1156 v k.ú. Velký Bor

1.6.  Vydání souhlasného stanoviska s určenými podmínkami ing.Ladislavu Kovaříkovi na přístavbu hospodářské budovy na p.p.č.1133/3 v k.ú. Velký Bor

 

 

  1. Zastupitelstvo obce rozhodlo:

2.1.  Pronajmout rybník „Splav“ ing.Luďkovi Štěchovi na dobu 10 let s možností opakovaného prodloužení za cenu 1000,-Kč/rok a určenými podmínkami

2.2.  Prodat pozemek p.č.87/3 v k.ú. Velký Bor, o výměře 148 m2 za cenu 25,-Kč/m2, Jaroslavu Járovi a Jitce Beránkové

2.3.  Koupit pozemek p.č. 190/2 v k.ú. Komušín o výměře 47 m2 za cenu 20,- Kč/m2 od Naděždy Chládkové, Horažďovice

2.4.  Neprodávat ani nesměňovat pozemky p.č. 1441/1, 1442 a 1512/1 v obci a k.ú. Velký Bor

 

 

  1. Zastupitelstvo obce zrušuje:

3.1.  Komisi výstavby

 

 

  1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

4.1.  Zprávu finančního výboru o inventarizaci majetku obce

4.2.  Změnu knihovnice od 1.1.2007

4.3.  Výtěžek „Tříkrálové sbírky“, který činil 11.082,50 Kč

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------                           ------------------------------------------

    Václav  D r h a – starosta obce                                           Jiří  K o l á ř – místostarosta obce

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ